VUC Syds erfaringer med kurser til erhvervsfaglige uddannelser

Af Allan Emiliussen, chefkonsulent

Der er et overordnet politisk fokus på, at vi i de kommende år, som sektor lykkes med at øge overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelserne, så arbejdsmarkedets behov for dygtige faglærte i især de tekniske og merkantile fag tilgodeses.
Det er ikke mere nok, at 95% af en ungdoms­årgang tager en uddannelse – den uddannelse de tager skal være målrettet de samfundsmæssige ­behov der er.

EUD-reformen indeholder som bekendt en række nye tiltag, for at sikre at flere kommer igennem uddannelserne. Nogle af de centrale udfordringer er i denne sammenhæng:
–    Minimumskrav for at kunne optages på et grundforløb er 02 i dansk og matematik
–    Strammere krav til de faglige niveauer på ­hovedforløbene
–    Ændring i grundforløbsstrukturen med 20 uger pr. grundforløb
–    Grundforløb 1 er udelukkende for de helt unge, der kommer direkte fra grundskolen og kun ret til ét påbegyndt forløb
–    Max. 3 ganges optag på et grundforløb 2

De kursister, der har manglende almene forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en EUD vil skulle ind over et forløb på avu for at opnå disse.
Derfor er det vigtigt, at kursisterne i forbindelse med et avu forløb afklares i forhold til hvilken EUD, de gerne vil ind på og bevidstgøre dem om hvilke almene krav, der kræves på hovedforløbene.

Mange af de kursister, der i dag går på VUC er unge, der har en erhvervsuddannelse som mål. Vi ved, at 59% af de unge der gennemførte avu i 2010 ét år efter var i gang med en EUD (Tænketanken DEAs undersøgelse for VUC Lederforeningen juni 2013).

Overgang til erhvervsuddannelserne ved VUC Syd

VUC Syd har via Danmarks Statistik undersøgt, hvor mange af kursisterne der ét år efter afslutning af deres uddannelsesforløb på VUC Syd er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Undersøgelsen viste påfaldende stor stigning af kursister, der umiddelbart efter VUC har påbegyndt en ­erhvervsfaglig uddannelse.
Tallene viser, at antallet af kursister der er påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse er mere end fordoblet siden 2010. Således har i alt 900 kursister fra VUC Syd påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse i 2014.

Så vi lykkes allerede med at mange unge går videre i en erhvervsfaglig uddannelse og har iværksat en række initiativer og tiltag for at gøre det endnu bedre de kommende år.

På avu tilrettelægges og markedsføres undervisningen i kursusåret 15/16 med et EUD forberedende spor. Formålet med det EUD forberedende spor er – udover at give kursisterne de fornødne faglige kompetencer til optag på en EUD – at afklare dem til valg af en erhvervsuddannelse, gøre dem klart, hvilke faglige krav, der stilles samt bevidstgøre om muligheder for job i virksomheder og kommunale institutioner i lokalområdet.

Det EUD forberedende spor tilrettelægges med henholdsvist en halvårlig og en helårlig tilrettelæggelse, der følger de to årlige optag til erhvervsuddannelserne.

To gange pr. halvår er der planlagt med en tværfaglig projektuge i fagene. Indholdet i de tværfaglige projektuger centrerer sig om:
–    Deltagelse i undervisning på en erhvervsuddannelse
–    Oplæg og gæstelærere fra erhvervsuddannelserne og lokale virksomheder
–    Besøg på erhvervsuddannelserne og lokale virksomheder.
–    Kursisternes egne undersøgelser i forhold til en ønsket erhvervsuddannelse – herunder f.eks. ­interview af fagpersoner i job

I kursusåret 15/16 er foreløbigt 360 kursister startet på det  EUD forberedende spor ved én af VUC Syds 4 afdelinger, og da der er løbende optag og nye hold til januar vil dette tal stige.

Partnerskabsaftaler med erhvervsskoler

VUC Syd har indgået partnerskabsaftaler med erhvervsuddannelserne i VUC Syds dækningsområde (handelsskoler, EUC Syd, SOSU Syd og Gråsten Landbrugsskole). Partnerskabsaftalerne har som overordnet formål, at flest muligt unge i institutionernes dækningsområde har de fornødne kompetencer til at påbegynde og ikke mindst succesfuldt at gennemføre et grundforløb, der fører frem til en ønsket erhvervsuddannelse.

Indholdet i partnerskabsaftalerne centrerer sig om:
– 4 årlige uger hvor der som en del af undervisningen på VUC arbejdes med brobygning til erhvervsuddannelserne – herunder besøg, snusepraktikker m.v.
– Gæstelærere/låne lærerordning, hvor lærere fra erhvervsuddannelserne kan varetage nogle af ­timerne på VUC i f.eks. matematik, naturvidenskab, engelsk og dansk.
– Etablering af et tættere vejledersamarbejde, hvor der lokalt dannes netværk mellem vejlederne, så der kan trækkes på den viden vejlederne ved de forskellige institutioner har.

Vi følger på VUC Syd den enkelte kursists gennemførsel og har i samarbejde med erhvervsuddannelserne en aftale om, at overgangsfrekvensen fra VUC til erhvervsuddannelserne følges for at sikre dokumentation for effekten af de tiltag der iværksættes.