Tilbagemelding fra VUC Nordjylland

Arbejdet med at kvalificere unge, så de opfylder kravene om optagelse på en erhvervsuddannelse er kommet i gang, og der er indgået samarbejdsaftaler med flere erhvervsskoler.

Der er indgået konkrete samarbejdsaftaler med bl.a. Tech College Aalborg, EUC Nord og Sosu Nord.

Indledningsvis er der afviklet flere EUD-forberedende forløb i foråret 2015, indeholdende bl.a. dansk/læsning/matematik, herunder screeninger.

Aktiviteterne er foregået dels på VUC, dels på erhvervsskolerne/uden for VUC.

Der er udfordringer i forløbene, dels pga. det faglige indgangsniveau, dels pga. en ikke altid topmotiveret indstilling fra kursistside.

Blandt andet af den grund er der megen fokus på anvendelsesorientering som pædagogisk princip.

Mogens Larsen

»De skal have et højere niveau«

VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUCs opgraderingskurser

Der er travlt på VUC Holstebro-Lemvig-Struer, så det blev til et hurtigt telefoninterview med forstander Gert Sander Jensen.

Han starter med at præcisere, at de slet ikke laver to-talskurser, som vi i brevet kaldte dem. For det er slet ikke nok, siger han, for de unge som kommer hos os, skal jo starte på grundforløb 2, som i mange fag slutter med et e-niveau eller højere, og det vil de ikke kunne nå, hvis de kun har startniveauet på 2 i dansk og matematik G niveau.

Vi tilbyder halvårsforløb med dansk/dansk som andet sprog, engelsk og matematik med e-niveau som slutmål. Vi har start to gange om året, med løbende optag.

Hvis de skal have et G-niveau, D eller C niveau tager det også et halvt år.

I foråret lavede vi brobygning til erhvervsskolerne, hvor alle avu-kursister var ovre på erhvervsskolerne. Vi tilbød endvidere et FE forløb målrettet erhvervsskolen.

Horsens HF og VUC

Her i Horsens er det trods mange gode kræfter ikke lykkedes at få stablet et EUD-forberedende forløb på benene.

Jeg vedhæfter de tilbud om EUD-forberedende forløb, som vi i samarbejde med de lokale erhvervsuddannelser har udbudt men desværre ikke kunnet oprette. (De er ikke vedhæftet her. red.)

Om samarbejdet med erhvervsskolerne i øvrigt dette: Vi havde hele foråret en lang række møder med erhvervsskolerne, hvor vi fik afklaret behovet for faglige niveauer. Møderne foregik i en positiv ånd.

Når vi ikke har kunnet etablere nogle EUD-forberedende forløb skyldes det, at de 2 store erhvervsskoler i vores område begge har valgt at optage på grundforløb 1 efter gammel ordning i juni og dermed har ”tømt markedet”. Vi regner med at kunne etablere EUD-forberedende forløb måske allerede fra jul.

Vi vil glæde os til at læse om de andres erfaringer.

Dinna Balling, rektor, Horsens HF & VUC