VUC Lyngby

Af Inge Voller, vicerektor

Indsamling af erfaringer med VUCs kurser for at ansøgere til de erhvervsfaglige uddannelser kan erhverve sig karakteren 2 i dansk og matematik

Spørgsmål

– Har VUC gennemført kurset alene eller sammen med en erhvervsskole. Hvordan har samarbejdet med erhvervsskolen i bekræftende fald fungeret?

Indtil nu har vi erfaringer med at samarbejde med KNORD om at kursisterne gøres klar til grundforløb 2. Samarbejdet har fungeret rigtigt godt idet vi har sat rammerne og målene for arbejdet sammen med rektoren på erhvervsskolen. Undervisningen har fundet sted på erhvervsskolens adresse, så det har givet lidt praktisk ”knas” for lærerne – men ikke noget, der ikke kunne løses. Vi kører forløbet nu igen her i efteråret, og på baggrund af evalueringerne for foråret kan vi uden videre tage nogle af småtingene i opløbet.
Derudover har vi netop startet et forløb under UPGRADE op. Deri indgår et tæt samarbejde med UU, jobcentrer mv. Indtil videre fungerer samarbejdet fint, men jeg må også sige, at det koster mange ressourcer i fælles administration og for­beredelse/gennemførelse af forløbet.

– Hvor lang tid strakte kurserne sig over?

Kurserne på KNORD forløber over 12 uger, Upgrade over 14 uger.

– Hvilke(t) fag omfattede kurserne?

På KNORD har kursisterne dansk C, engelsk C og samfundsfag C.

I Upgrade har de dansk G og matematik G – samt en masse personlig udvikling, brobygning og vejledning.

– Hvad var formålet med kurserne?

Formålet med kurserne på KNORD var entydigt at sikre kursisterne en bestået karakter og ­opnåelse af studiekompetence til at gennemføre grundforløb 2. Vi prøvede også at tone under­visningen i retning af erhvervsuddannelsene.

Formålet med UPGRADE er ligeledes at sikre kursisterne mindst 02 i dansk og matematik samtidig med at kursisterne i dette forløb skal ”trænes i at gå i skole” og opnå studiekompetence.

– Hvor mange kursister har deltaget i kurserne, og hvor mange af dem gennemførte kurset?

12 gennemførte hele forløbet på KNORD og gik til eksamen. De nuværende forløb er i gang og dermed ikke afsluttede.

– Hvilke problemer havde kursisterne især?

På KNORD særligt at kursisterne ikke alle var helt afklarede med, hvad de skulle bagefter og hvor. Nogle af dem skulle måske gå i skole andre steder end netop den adresse, hvor undervisningen gennemførtes. Det gav nogle af kursisterne en ­forvirring om, at de var indskrevet på VUC Lyngby, fik undervisning på KNORD i Lyngby, men måske faktisk skulle fortsætte på en helt anden adresse.

– Hvordan løste I deres problemer?

Med vejledning.

– Hvilke resultater kom der ud af kurserne? / Nåede I de opstillede mål?

Ja, med det gennemførte forløb, så det fint ud.

– Hvilke pædagogiske metoder brugte I?

Der blev lagt vægt på flerfagligt samarbejde, toning af forløbene i forhold til erhvervsuddannelserne og ellers på de samme pædagogiske tiltag som på ethvert andet hold: Anvendelsesorientering, variation, kursistaktivering mm.

– Hvordan har I tænkt jer at planlægge tilsvarende kurser fremover?

På samme vis, men med større fokus på ­toning, vejledning og samarbejde mellem studievejledningerne på hhv. VUC og erhvervsskole.