VUC Hvidovre/Amager

Af uddannelseschef Jacob Kjærgaard

VUC Hvidovre/Amager følger Undervisningsministeriets HF-bekendtgørelse. Vi har ikke 3-årige hold, men tilbyder E-learning, hf-enkeltfag og Pakkerne (Politi, Sygeplejerske og pædagog). ­Gennemsnitsalderen er ca. 22 år og kursisterne søger ind på vidt forskellige uddannelser, dog med en tendens til professionsuddannelser på ­Metropol og UCC. Bemærkelsesværdigt er det dog, at en forholdsvis stor andel også søger mod Universiteterne.

Generelt tilbyder vi ikke særlig mange valgfag. Vi har det sidste par år skruet ned for de små hold (spansk, tysk, design og italiensk), for til gengæld at have fokus på den pædagogiske udvikling på de resterende fag (mediefag, musik, psykologi og erhvervsøkonomi). Der er meget stor ­efterspørgsel på psykologi, mediefag og erhvervs­økonomi og vi vil gerne på sigt koble den innovative didaktik mere på udviklingen af disse.

Siden august måned har vi været en profil­skole. Vi udbyder fire profiler: ”UNI-linjen”, hvor vi i et tæt formaliseret samarbejde med RUC gør overgangen mellem hf og Universitet lettere. Kursister får flere gange i deres studietid lov til at følge undervisningen på flere fakulteter og de studerende fungerer som vejledere for vore kursister. ”Disaster-class”, hvor klassen hjælper og er med at udvikle nødhjælpsprogrammer og sætte fokus på katastrofer.

”Byen – København, Berlin, New York”, hvor undervisningen tager afsæt i udviklingen af byer, og hvor en stor del af undervisningen foregår på iPads i byerne. og sidst en ”innovationslinje”, hvor den innovative didaktik og det at skabe værdi for andre er omdrejningspunkterne. For mere information henvises til vores hjemmeside www.vucha.dk.

Derudover er vi med i et stort ”lektieminimering og læseforståelsesprojekt”. Her er der fokus på metodeudvikling i den daglige undervisning, når man skaber læring uden lektier. Det er det nationale videncenter for læsning der er katalysatorer i dette projekt.

Vi har også et stort matematikprojekt: ”VUC Hvidovre/Amager løfter matematikken”, hvor alt matematik er placeret på samme tid og hvor kursisterne differentieres i tre forskellige grupper efter faglig niveau: De opdeles i luksusholdet (to-lærere), normalholdet og talentholdet.

Sidst men absolut ikke mindst har vi kørt et stort opstartsprojekt for alle hf’ere. I de første fire uger blev alle kursister præsenteret for de forskellige profiler og blev screenet i dansk og matematik. Først efter fire uger blev klasserne dannet.

For ydereligere information om alle skolens projekter henvises til www.vucha.dk/læring.

Vi har selvsagt kun været i gang i næsten fire måneder med de nye profiler og pt. tegner der sig et billede af at UNI-linjen og Byen er de største succeser, men det er dog for tidligt at ­skrive noget om det endnu. Derudover har pro­jekterne i den grad været gode at have, og givet lærerne og ledelsen en forstyrrelse der giver an­ledning til at snakke om didaktik, pædagogik og læring.

Sidst, men ikke mindst har vi to overordnede fokusområder: Synlig læring og skriftlighed. Vi har en vision om, at alle lærere om et år er i stand til at skabe undervisning med synlig læring i klasserummene, og vi har et task force (”team synlig læring”) som hele tiden hjælper og støtter lærerne i udvikling og støtte af dette.

Mange af disse tiltag skal ses i lyset af, at ­kursisterne i specielt matematik og dansk har haft svært ved at opnå gode resultater, men i samfundsfag og kemi har vi dog haft en god udvikling.

For at opsummere, er det svært at sætte ord på, hvordan alle disse tiltag virker ift. til at have fokus på læring, men jeg lover, at vi næste år kan give et langt mere verificeret billede af tiltagene. Hvad virker, og hvad virker ikke?