Voksne i uddannelse skal behandles som voksne

Stig Holmelund

Af Stig Holmelund, rektor HF & VUC FYN

Et voksent menneske, der gerne vil have mere uddannelse skal ikke behandles på samme måde som en 16-årig med store udfordringer fra folkeskolen.  Men det er netop hvad anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe vil betyde i praksis. En ekspertgruppe, som vel næppe kan kaldes upolitisk og som i høj grad savner medlemmer, der ved noget om voksenuddannelse.

Hovedparten af vores kursister er ikke faret vild. De er voksne mennesker, der vil videre i deres liv og fortsætte i uddannelse eller beskæftigelse. Det er almen voksenuddannelse (AVU) et godt og væsentligt springbræt til.

Kursister på AVU har nemlig brug for de grundlæggende færdigheder og kompetencer for at blive for eksempel faglærte elektrikere eller automekanikere. Eller også har de brug for AVU for at få adgang til hf, så de kan blive sygeplejersker, pædagoger, bygningskonstruktører, socialrådgivere og så videre.

Alligevel anbefaler regeringens ekspertgruppe, at svage unge og stærke voksne fremover skal gå i skole sammen. Hvis regeringen og folketinget følger anbefalingerne, så risikerer vi, at unge voksne bliver tabere i et stift og ufleksibelt system. ”One-size-fits-all”-uddannelse er ikke løsningen.

Det er en god idé at samle tilbuddene til en lille gruppe af udfordrede unge, så deres behov kan løses i et stærkt professionelt miljø. Jeg bakker op om et bedre sikkerhedsnet for de svageste, og som VUC-sektor indgår vi gerne i samarbejde med kommunerne om den nye Forberedende Uddannelse.

Men den store gruppe – de unge og voksne, der kan og vil – har brug for rigtige uddannelser og et stærkt springbræt. 9 ud af 10 af vores kur­sister opsøger selv det faglige miljø på VUC. ­Derfor foreslår VUC, at uddannelsesparatheds­vurderingen styrkes med nationale standarder for, om de unge er parate til en voksenuddannelse. Vi kan samtidig sætte en grænse, så kursisterne får to-tre forsøg til at gennemføre sine fag på AVU. Endelig kan et tættere samarbejde mellem institutioner og kommuner styrke sikkerhedsnettet for de svageste ­unge.

Vi risikerer at tabe den voksne gruppe, hvis vi tvinger dem ind i ungdomstilbud centreret om de svageste unge målgrupper. Ikke alle unge og voksne er udsatte blot fordi, de ikke har en ungdomsuddannelse. Unge og voksne søger først og fremmest almen voksenuddannelse på VUC, fordi de har et mål med deres liv. De ønsker en adgang til erhvervsuddannelser eller hf. Det er primært voksne mennesker, der har haft ufaglært arbejde eller ønsker at skifte karriere.

Det afgørende er, at politikerne træffer deres beslutninger på et oplyst grundlag og ikke alene på baggrund af politiske standpunkter og ekspertgruppens anbefalinger. Et nyt system skal både tage hensyn til de udsatte unge og de velfungerende voksne. Vi vil derfor opfodre til dialog og invitere politikerne indenfor på landets VUC’er og produktionsskoler, så de kan komme i dialog med kursister og elever, og se den forskel skolerne gør for deres liv.

Vi skal fastholde det stærke VUC-tilbud, vi har i dag. VUC har gode, fleksible uddannelsesmiljøer over hele landet, og vi fungerer i dag som et springbræt for mange unge og voksne.