Voksenuddannelse nr. 124 – april 2018

Mit VUC de næste tre år

Jeg har været leder på VUC&hf Nordjylland siden 2009. I den periode har vi som resultat af andre politiske beslutninger (kontanthjælpsreform og erhvervsskolereform) haft til opgave at gøre særligt de unge klar til videre uddannelse. Det var de kursister, vi kaldte ”de nye kursister”.

Læs mere

Didaktisk organisatorisk kapacitetsopbygning

Mange tegn i sol og måne peger på, at arbejdsgange skal effektiviseres, den organisatoriske transparens øges for at trimme organisationen til pres fra økonomi, offentlig styring og reformer. Men risikoen er, at en sådan effektivisering taber det forhold af syne, at presset på VUC’s udvikling efterhånden ikke er knyttet til de periodiske reformer, men er permanent. Det peger til gengæld på, at det gammelkendte VUC-begreb om livslang læring nu ironisk i lige så høj grad kommer til at gælde lærere og ledere som kursisterne.

Læs mere

I karrierelæringens tegn

Karrierelæring er det nye sorte i hf-reformen, og vi er kommet godt i gang med reformen på Aarhus HF og VUC i vores seks hf2-klasser. Selvfølgelig er vi hen ad vejen blevet overrasket over hvor meget brainstorm, knofedt og engagement, det har krævet at realisere de intentioner der ligger i bekendtgørelsen.

Læs mere

Nyt om den forberedende grunduddannelse

Groft sagt indeholder aftalen enighed om, at der skal nedlægges en række eksisterende uddannelser og oprettes én forberedende grunduddannelse. Det medfører, at der skal etableres nye institutioner i en flerleddet, lokal proces. Den 13. oktober 2017 blev den politiske aftale indgået mellem de fleste af folketingets partier. Siden har resten tilsluttet sig, så der er tale om et sjældent bredt forlig.

Læs mere

Unipakker på Frederiksberg hf-kursus

Hf-reformen indebærer, at det første semester er et afklaringssemester, hvor der ikke må indgå andre valgfag end praktisk musisk faggruppe, inkl. idræt C. Det forskudte valg af en eventuel uni-pakke medfører derfor en ikke ubetydelig vejledningsindsats. De unge har svært ved at navigere i fag på niveauerne BBC + et løft til A + et ekstra fag på B-niveau. Hvilke valgfag udbyder skolen, hvordan kan de kombineres i fagpakker, og hvilke mulige løft tilbydes i forhold til unipakkerne?

Læs mere

Midt i en reformtid

Landets gymnasier og VUC’er arbejder fortsat på højtryk for at implementere og finpudse de ændringer og tiltag der er kommet for det 2-årige hf, herunder etablering af samarbejder med hinanden og de videregående uddannelser. Arbejdsgrupper er i dialog omkring ændringer og udfordringer, netværk benyttes flittigt og undervisningsministeriet er på overarbejde, med et utal af spørgsmål der stilles i kølvandet på en – synes nogen måske – forhastet implementeringsfase.

Læs mere