Voksenuddannelse nr. 123 – januar 2018

Interview med undervisningsminister Merete Riisager

Den 11. januar 2018 havde Voksenuddannelse et interview med undervisningsminister Merete Riisager. Hun har nu siddet så længe i stolen, at hun har nået at sætte aftryk på flere reformer. Vi har hovedfokus på hf-reformen, men når også omkring FGU-planerne.

Læs mere

VUC-sektoren er en væsentlig del af FGU’s succes

l august 2019 skal den nye forbedrende grunduddannelse FGU slå dørene op for
de mange unge og unge voksne, der har brug for særligt støtte til at blive gjort klar til en ungdomsuddannelse – primært en erhvervsuddannelse. Lige nu står den kommende uddannelse derfor over for en vigtig proces med at opbygge de nye institutioner og udvikle indholdet af uddannelsen.

Læs mere

FGU’ens succes er i hænderne på kommunerne

Med det entydige myndighedsansvar placeret hos kommunerne bliver det helt afgørende for FGU’ens succes, hvordan de enkelte kommuner i samarbejde med den enkelte FGU-institution forstår FGU’ens formål og herunder, hvad der er FGU-institutionens nødvendige kursistgrundlag for at kunne udvikle den didaktik, som skolen har i opdrag.

Læs mere

Fremtidens AVU

KVUC har altid haft stort fokus på overgangen fra avu til hf, især fordi mange af vores avu’er kommer fra familier, hvor ingen har nået gymnasiale niveauer, så hver af dem, der tager et eller flere hf-fag, bliver mønsterbrydere og eksempler på, at det kan man. De tager p.t. hyppigt hf-pakker mod mellemuddannelser, og det ønsker vi at støtte vedvarende, ligesom vi også vil samarbejde tæt med EUD’erne om broer over mod dem.

Læs mere

En bygning vi rejser

I oktober 2017 indgik de tre parter en aftale om VEU, ”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018 – 2021)”. Voksenuddannelse har fået et interview med LOs næstformand Ejner K. Holst (Ejner), ansvarlig for bl.a. uddannelse i LO: “Det grundlæggende er, at vi har fået gjort noget ved det almene. Vi har fået sat fokus på dansk og regning, og vi har fået FVU- it og engelsk og dermed anerkendt, at det er basale færdigheder.”

Læs mere

Aftalen giver en ny tillid til systemet

Interview med Jannik Bay, uddannelseschef i DA, om resultaterne af VEU-trepartsaftalen: “DA er temmelig tilfreds med aftalen. Vi synes, det er en god aftale. Der er selvfølgelig altid ting, vi gerne havde set, man havde gået længere med eller havde udviklet, men som en samlet aftale synes vi, den er rigtig god”.

Læs mere

Trepartsaftalen og VUC’s muligheder

Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse faldt på plads ved udgangen af oktober. Formålet med aftalen er at løfte danskernes kompetencer. Det skal være langt nemmere og mere fleksibelt at tilegne sig kompetencer gennem hele livet og der er i aftalen blandt andet øremærket omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond til ufaglærte og faglærte. I alt omfatter aftalen initiativer for knap 2,5 milliarder kroner i 2018-2021.

Læs mere