Voksenuddannelse nr. 122 – oktober 2017

Jeg er ok – Du er ok

Med udgangspunkt i et ministerielt udviklingsforsøg omkring klasserumsledelse og læringsfællesskaber har VUC Storstrøm valgt at gennemføre et gennemgribende skoleprojekt omkring professionelle relationer.

Læs mere

Er der ny viden i DEAs forskningsprojekt og rapport?

Analysen og rapporten ”De udsatte unge i forberedende tilbud – hvor mange er de, hvem er de, og kommer de i uddannelse eller beskæftigelse?” er et indirekte indlæg i debatten om den nye uddannelse for udsatte unge, der som formål har at bidrage med ny viden om specifikt de unge, som af forskellige årsager har en særlig høj risiko for senere i livet at ende på passiv forsørgelse, altså de udsatte unge.

Læs mere

Der er potentiale i kollegial didaktisk refleksion

Hvis man som lærer er sig bevidst om de holdninger, man bringer med sig under forberedelsen og ind i klasserummet, så har man også et bedre afsæt for at korrigere sin undervisning. Og her spiller den pædagogiske ledelse en vigtig rolle.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen i 2017

I forbindelse med den politisk vedtagne hf-lov blev der åbnet op for at elever kunne søge ­optagelse direkte fra 9. klasse. Spørgsmålet var så, i hvilken grad denne nye mulighed afspejlede sig i eleverne søgemønster i foråret 2017?

Læs mere

Inklusionsklasser på KVUC

KVUC har siden august 2012 arbejdet målrettet med inklusion af unge voksne typisk i alderen 18-25 år med især en autisme­spektrumforstyrrelse (ASF) via uddannelsestilbuddet hf inklusion. Hf inklusion er tilrettelagt med en særlig strukturel pædagogisk tilgang, organisering af ­undervisningen og studieunderstøttende tiltag ­specifikt tilpasset målgruppen.

Læs mere