Voksenuddannelse nr. 121 – juni 2017

Om regeringsudspillet om den Forberedende Grunduddannelse

Antallet af unge uden ungdomsuddannelse er for højt, spørgsmålet er kun, hvad man skal gøre ved det. Lars Løkkes begrundelse for at samle alle uddannelser er den såkaldte jungle af tilbud, der efter sigende forvirrer og skader de unge.

Læs mere

Den Forberedende Grunduddannelse i et nordvestjysk perspektiv

Grundlæggende synes vi, det er godt, at der ­bliver gjort noget for den svage gruppe af unge mennesker, der mangler en hjælpende hånd for at få deres uddannelse. Vi tror også, at et ­arbejde kan være godt for nogle af de unge i ­målgruppen. Vi ser dog med bekymring på en række aspekter af udspillet og de særdeles uhensigtsmæssige konsekvenser, det kan få.

Læs mere

UPGRADE – et forskningsbaseret forberedende uddannelsesprojekt i VUC-regi

UPGRADE er ikke blot og bart et to-talskursus, men et opkvalificeringsforløb, som skal give de unge et mere generelt og holdbart fundament for at gennemføre en ungdomsuddannelse.  Man har lagt vægt på, at grundlaget for projektet er forskningsbaseret.

Læs mere

Sæt fokus på vedholdenhed og styrk kursisternes læring

Når kursister på VUC skal nå deres læringsmål, kræver det vedholdenhed, fordi læreprocessen ­tager tid. Med afsæt i et litteraturstudie om vedholdenhed, som vi har lavet på Danmarks Evalueringsinstitut, beskriver vi, hvad der påvirker ­vedholdenhed, og hvordan lærere kan styrke ­kursisters vedholdenhed i undervisningen.

Læs mere

Når praksisnær undervisning bliver (en) kunst

På HF & VUC FYN Nyborgs afdeling i Munkebo har man med stor succes gennemført et temabaseret projekt med fokus på praksisnær og tværfaglig undervisning. Det har givet kursisterne ”større indsigt” og blod på tanden. Hvornår er noget hærværk, og hvornår er det gadekunst? Det var spørgsmålet, der sparkede gang i et særligt projekt på VUC i Munkebo.

Læs mere

Historien om hf – som nu har 50 års fødselsdag

Hf var en fantastisk nyskabelse inden for det gymnasiale uddannelsessystem, som skabte nye chancer for at træde ind i en verden af uddannelse og udvikling. Men – først skulle hf udtænkes, besluttes og føres ud i livet. Hf skulle sikre adgang til alle videregående uddannelser, hf skulle være mere fleksibel i fagvalg og arbejdsformer, hf skulle sikre en bredere rekruttering, og hf skulle bryde gymnasiets sociale monopol i adgangen til de videregående uddannelser.

Læs mere