Voksenuddannelse nr. 120 – april 2017

Interview med Mattias Tesfaye

Mattias Tesfaye, ordfører for erhvervsuddannelser for Socialdemokratiet, har sagt ja til at medvirke i et interview om de forslag til uddannelse for udsatte unge som er formuleret af ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse med Stefan Hermann som formand.

Læs mere

Tanker om ekspertgruppen

I januar måned 2016 nedsatte den daværende Venstre-regering en ekspertgruppe, der havde til opgave at komme med anbefalinger til en indsats, der kan sikre, at så mange unge og unge voksne som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse så hurtigt som muligt.

Læs mere

Voksne i uddannelse skal behandles som voksne

Et voksent menneske, der gerne vil have mere uddannelse, skal ikke behandles på samme måde som en 16-årig med store udfordringer fra folkeskolen. Men det er netop, hvad anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe vil betyde i praksis.

Læs mere

Interview med Bjarne Hendrichsen

om Stefan Hermann-udvalgets anbefalinger til forberedende uddannelse

”Jeg synes, vi skal tage de glimrende anbefalinger fra udvalget til os og fokusere på, hvordan vi kan være med til, at ­opgaven kan løses bedre. Derefter skal vi se på, hvordan vi institutionelt løser det.”

Læs mere

VUC’s mission – i historisk perspektiv

VUC’s force er og har altid været fleksibilitet og evne til at tilpasse sig skiftende politiske prioriteringer. VUC har budt sig til og er blevet tænkt med, når det gjaldt kompetenceløft til voksne og unge voksne. Men denne evne og villighed har samtidig været VUC’s akilleshæl.

Læs mere

Den moderne dannelse kræver mere af os

I perioder dukker dannelsesbegrebet op i den uddannelsespolitiske debat. Især den såkaldte ”almene dannelse” fremhæves ofte som et selvstændigt mål for de almene gymnasiale uddannelser. Men er der en modstrid mellem faglighed og dannelse?

Læs mere

Dannelse og almendannelse diffuse begreber uden stor indflydelse på undervisningen

Forudsætninger for dannelsen skabes først og fremmest i folkeskolen. Men den kan også udvikles i familien, fællesskaber, venskaber osv. Man kan også kalde dannelsestanken, som den udfoldes i Danmark, som udviklingen af den ansvarlige og medmenneskelige borger.

Læs mere

Gymnasial Supplering får stadig unge i uddannelse

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse er et varmt emne i disse år. Spørgsmålet omkring gymnasiale suppleringskurser (GSK) efter endt ungdomsuddannelse er i sagens natur et fokusområde.

Læs mere