Voksenuddannelse nr. 117 – juni 2016

Forberedende voksenundervisning har nu brug for politisk bevågenhed

Hvorfor skrive en artikel nu om den forberedende voksenundervisning (FVU)? Er det da på dags­ordenen? Skal der da en laves en reform af FVU? Nej, ingen af delene, og det er det, der er problemet.

Læs mere

Hvad er PIAAC og hvilket billede tegnes i PIAAC?

PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) er en omfattende og kompleks undersøgelse af den voksne befolknings færdigheder og brug af færdigheder inden for læsning, regning og problemløsning med informations- og kommunikationsteknologi (IT).

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber på VUC

For­målet med artiklen er at give en introduktion til, hvad der kendetegner et såkaldt professionelt læringsfællesskab og at lægge op til en diskussion af, hvilke ledelsesmæssige beslutninger det kalder på, hvis man ønsker at omsætte denne idé til praksis på VUC-området.

Læs mere

Generation Z og det digitale læringsmiljø

Fremtidens generationer er her allerede – og de stiller krav! Generation Z, de digitale indfødte – de unge, der gennem hele deres liv og opvækst har zappet rundt på digitale platforme og i dag overfører den virkelighed og kunnen til klasseværelset. Hvis de da ikke vælger at gå helt deres egen vej.

Læs mere

HF-Inklusion på KVUC

KVUC har siden august 2012 arbejdet målrettet med inklusion af unge voksne typisk i alderen 18-25 år med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) via uddannelsestilbuddet HF-Inklusion. HF-Inklusion er tilrettelagt med en særlig strukturel pædagogisk tilgang, organisering af undervisningen og studieunderstøttende tiltag specifikt tilpasset målgruppen.

Læs mere