Voksenuddannelse nr. 115 – december 2015

Temanummer om den 2-årige hf på VUC’erne

Vi har sendt et åbent spørgeskema ud og har fået en række svar og større og mindre artikler, som bliver præsenteret på de følgende sider. ­Derudover er der en artikel af Lars Klewe, som sammenligner den 2-årige hf med hhx, htx og stx (de øvrige studenter). Endvidere er der en artikel af VUC Lederforeningens næstformand om ”den fremtidige 2-årige hf”, som på mange måder samler de forskellige lokale beskrivelser.

Læs mere

Den fremtidige 2-årige hf

Vi skal udvikle en stærkere 2-årig hf-uddannelse, der møder kursisterne bedre, og som giver bedre muligheder for fagligt fokus. VUC lederforening ønsker at sikre hf’s fremtid ved at udvikle hf, så hf-studenterne kan stå endnu bedre rustet til at håndterer fremtidens udfordringerne.

Læs mere

Om den to-årige hf på VUC Vestsjælland Syd

Vi har 6 1. og 6 2. hf-klasser, som alle kører efter hf2-bekendtgørelsen – 2 af klasserne er januar-start. Tilrettelæggelsen er over 2 år. Gennemsnits­alderen på kursisterne er 21 år. Hf-kursisterne på VUC Vestsjælland Syd går overvejende til korte og mellemlange videregående uddannelser efter endt eksamen.

Læs mere

To-årigt hf på KVUC

I 2011 op startede vi vores første årgang med 2-årigt hf med 2 spor. Siden 2013 har vi haft 5 spor. Vi følger UVM’s bekendtgørelse for uddannelse til 2-årigt hf for alle grundfagene. Valgfagene læses i flere tilfælde efter valgfags- eller stx-bekendtgørelsen.

Læs mere

VUC Hvidovre/Amager

VUC Hvidovre/Amager følger Undervisningsministeriets HF-bekendtgørelse. Vi har ikke 3-årige hold, men tilbyder E-learning, hf-enkeltfag og Pakkerne (Politi, Sygeplejerske og pædagog). Gennemsnitsalderen er ca. 22 år og kursisterne søger ind på vidt forskellige uddannelser, dog med en tendens til professionsuddannelser på ­Metropol og UCC.

Læs mere

To-årigt hf på VUC Roskilde

I Roskilde har vi 3 spor, der kører efter bekendtgørelsen for to-årigt hf samt en musikklasse og en medieklasse, der er tilrettelagt som et toårigt forløb under enkeltfagsbekendtgørelsen. Vi har ikke pt nogen treårige tilrettelæggelser, men tidligere erfaringer med vores musikklasser viser, at det i høj grad ville være et relevant tilbud som ville gøre det muligt at fastholde en udsat gruppe kursister i uddannelse.

Læs mere

HF på VUC Aarhus

VUC Aarhus flyttede i august 2015 ind på Dalgas Avenue 2 i hjertet af Aarhus, hvor Ingeniørhøjskolen tidligere holdt til. Dermed blev VUC Aarhus for første gang i skolens 57 årige historie samlet på én adresse med plads til de på årsbasis ca. 6.000 kursister svarende til ca. 2.000 årskursister samt skolens ca. 330 medarbejdere.

Læs mere

Horsens HF & VUC – rummelig skole med ambitioner

Hos os kan kursisterne tage en hel hf-uddannelse eller enkelte fag. Vi sammensætter fleksible uddannelsesforløb. På det 2-årige hf lægger vi vægt på at skabe et socialt miljø, hvor alle føler sig godt tilpas, da vi er overbeviste om, at det skaber bedre læring. Vi er kendt for et rummeligt skolemiljø med høj faglighed.

Læs mere

Hf-studenternes uddannelsesvalg

De fire ungdomsgymnasiale uddannelser har på flere måder forskellige målgrupper. De har blandt andet forskellige målgrupper, hvad angår køn. På stx og på de 2-årige hf-kurser er der en klar overvægt af kvinder, mens der på hhx er en nogenlunde ligelig fordeling af kvinder og mænd. På Htx derimod er der en massiv overvægt af mænd.

Læs mere

Digitale undervisningsmaterialer som gør en forskel

Københavns VUC har igennem mere end 10 år arbejdet målrettet med at udvikle elearningkoncepter rettet mod forskellige typer af undervisning. Parallelt med bestræbelserne på at digitalisere VUC-undervisningen, har vi opbygget en professionel afdeling som arbejder med at udvikle og producere materialer til VUC undervisningen.

Læs mere