Voksenuddannelse nr. 114 – oktober 2015

Vi skal skabe ens retning

Mellemrummet er afgørende. Mellemrummet ­mellem ”ens retning” og ”ensretning” er af ­af­gørende betydning, når vi taler strategi for ­nu­ti­dens VUC’er. Det er i dette mellemrum, ­vores ­motivation skabes. Det er i dette mellemrum, vi får skabt momentum på den enkelte ­skole og i ­vores sektor.

Læs mere

»Puha, min våddragt stinker som et par sure sokker!«

Udtalelsen kommer, mens 2. års HF Cold Hawaii klassen kl. 8.30 klæder om bag surf-bussen på den bare jord. Det blæser godt. Vi er i Nørre Vorupør på Vestkysten af Danmark, og lyset er fantastisk. Klassen har idræt B, og de skal arbejde parvist med præcisionsmålinger af deres surf. Vores ene surf-instruktør står klar inde ved kysten, mens idrætslæreren står og vejleder to kursister i sin gule lycra-trøje.

Læs mere

Større krav om inklusion til VUC-læreren øger behovet for fælles didaktisk refleksion

Denne artikel tager sit afsæt i min empiriske Ph.d. afhandling om VUC-lærerens verden. Artiklen handler om, hvorledes VUC som institution opererer under inklusionspræmisser og dermed altså også lærerne.

Læs mere

Artikelcollage om VUC-ernes to-talskurser 2015

Da vi skrev ud til lederne på alle VUC’er om deres erfaringer med opkvalificeringskurser for
de unge, som gerne ville starte på en erhvervs­uddannelse efter den nye reform, men som ikke havde to i dansk og matematik, havde vi ventet nogle korte svar på vore spørgsmål. Imidlertid har vi modtaget så mange gode og fyldige artikler om erfaringer med forskellige slags kurser, at vi har valgt at lave en collage af artiklerne.

Læs mere

VUC Storstrøms erfaringer med EUD-forberedende undervisningsforløb

Erhvervsuddannelsesreformen sætter blandt andet fokus på de kommende erhvervsuddannelses­elevers almene kundskaber og indfører et karakterkrav for optagelse på 02 i dansk og 02 i mate­matik. VUC Storstrøm dækker et geografisk stort område med mange erhvervsskoler.

Læs mere

Forberedende forløb til EUD i Slagelse – Vi tager altid udgangspunkt i de unges behov

Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse Derfor er det udelukkende de unges behov, der er udgangspunktet for samarbejdet mellem ­Selandia og VUC Vestsjælland Syd. Der er ingen spor af institutionsinteressevaretagelse.

Læs mere

EUD-samarbejde set fra KVUC

På KVUC begyndte vi for fire år siden at intensivere samarbejdet med EUD’erne gennem vores  branchedanskværksted. Det var i begyndelsen fvu, men som arbejdet udviklede sig, gav avu mest mening via sit dobbeltformål om både det fagfaglige og det studiekompetenceopbyggende. Alle deltagerne var tosprogede, så vi underviste i dsa basis og matematik basis, begge uden eksterne prøver.

Læs mere

VUC Syds erfaringer med kurser til erhvervsfaglige uddannelser

Der er et overordnet politisk fokus på, at vi i de kommende år som sektor lykkes med at øge overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelserne, så arbejdsmarkedets behov for dygtige faglærte i især de tekniske og merkantile fag tilgodeses. Det er ikke mere nok, at 95% af en ungdoms­årgang tager en uddannelse – den uddannelse de tager skal være målrettet de samfundsmæssige ­behov der er.

Læs mere

Klar til EUD i Roskilde og Køge

VUC Roskilde har i foråret 2015 udviklet og tilbudt forberedende forløb for kommende EUD elever i Køge og Roskilde. Kurserne er udviklet i et tæt samarbejde med de syv erhvervsskoler i de to områder, og kurserne blev planlagt til at blive afviklet på en erhvervsskole i lokalområdet.

Læs mere

Erfaringerne fra VUC Aarhus

Planlægningen og samarbejdet med erhvervsskolerne blev sat i gang i efteråret 2014. Vi har indgået formelle samarbejdsaftaler med Aarhus Tech, SOSU og Aarhus Business College. I foråret 2015 gennemførte vi ét EUD-forløb over 3 måneder. Undervisningen foregik i vores egne lokaler på Ingerslevs Boulevard, og 15 kur­sister gennemførte forløbet. Sideløbende planlagde vi i foråret 2015 3 tilbud / hold kaldet ”klar til EUD”.

Læs mere

Unge skal hjælpes videre

Et nyt adgangskrav til erhvervsskolerne er et problem for en række unge mennesker, der gerne vil ind på en erhvervsuddannelse, men ikke har de nødvendige karakterer fra 9. klasse. Dem tilbyder Randers HF & VUC et nyt uddannelsesforløb. Målet er både at hjælpe de unge videre med uddannelse og at styrke samarbejdet mellem Randers’ uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

AVU-undervisning på HF & VUC Nordsjælland

Vi har tilrettelagt hele vores AVU-tilbud som ½-års undervisning. Den ½-årige tilrettelæggelse går fint hånd i hånd med, at mange af vores kursister går videre på en erhvervsuddannelse. Ved augustoptaget har vi i alle vores 3 afdelinger haft en øget tilmelding af kursister, der ønsker at gå på dansk, matematik og engelsk på G-niveauet.

Læs mere

VUC Lyngby

Indtil nu har vi erfaringer med at samarbejde med KNORD om at kursisterne gøres klar til grundforløb 2. Samarbejdet har fungeret rigtigt godt idet vi har sat rammerne og målene for arbejdet sammen med rektoren på erhvervsskolen. Undervisningen har fundet sted på erhvervsskolens adresse, så det har givet lidt praktisk ”knas” for lærerne – men ikke noget, der ikke kunne løses.

Læs mere