Voksenuddannelse nr. 113 – juni 2015

Kursister fra HF-Cold Hawaii

HF-Cold Hawaii vinder VUC’s Uddannelsespris 2015

VUC’s Uddannelsespris har været uddelt årligt siden 2010, på vegne af VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC. Prisen er en anerkendelse af medarbejdere i VUC, der har gjort en vigtig indsats, der har fremmet VUC’s uddannelser og uddannelses­miljø.

Læs mere

Strategi, udvikling og ’ny mellemledelse’

I artiklen viser jeg, hvordan de krav, der fra centralt hold stilles til VUC, i stigende omfang rettes mod selve kerneprocessen undervisning. Intentionen er optimering gennem udvikling. Jeg argumenterer for, at en ny form for mellemledelse vinder indpas, fordi den er et uudnyttet potentiale i den strategiske udvikling, som de nye krav lægger op til.

Læs mere

Hvem sammenligner man hf’erne med?

Det er altid meget interessant at modtage en EVA-rapport om en uddannelse, man selv beskæftiger sig med. Det gælder også rapporten: Hf – profil og funktion. En undersøgelse af hf-kursister på toårig hf.

Læs mere

Funderinger omkring fusionerede skoler

Jeg har gennem årene  gjort nogle meget negative erfaringer som konsulent på en række forskellige fusionerede skoler og uddannelsesinstitutioner. Mine iagttagelser handler om de to grænseflader mellem for det første lærerne og de lokale ledere og for det andet mellem de lokale ledere og topledelsen.

Læs mere

Justering eller paradigmeskift i de ungdoms- og voksen-gymnasiale uddannelser

Der er behov for et paradigmeskift i undervisningen i ungdoms- og voksenuddannelserne.

Læs mere

VUC-lærerens praksis i centrum

Aktuelt ph.d.-projekt sætter VUC-lærerne på AVU og HF-uddannelserne i centrum. Afhandlingen ”Lærerens verden – almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer” har særligt fokus på, hvordan undervisningens udfordringer håndteres.

Læs mere