Læs Voksenuddannelse som PDF

Her kan du læse gamle numre af Voksenuddannelse fra nr. 100 til det nyeste nummer som PDF-fil.

Voksenuddannelse nr. 125
HF & VUC på vej – Avu-tanker – HF-reform – Inklusion, det nye sort
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 124
Unipakker – Karrierelæring – Nyt om FGU – Midt i en hf-reformtid
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 123
Undervisningsminister Merete Riisager – FGU på vej – VEU og LO – VEU og DA
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 122
Jeg er ok – Du er ok – Kollegial didaktisk refleeksion – Højere forberedelseseksamen 2017
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 121
FGU-kommentarer – UPGRADE, en vej fremad – Vedholdenhed og læring – Praksisnær undervisning og kunst
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 120
Mattias Tesfaye – Ekspertudvalget – Almendannelse – GSK-effekt
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 119
VEU og VUC – DA og LO om fremtiden for VEU – Er der lys for enden af tunnelen
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 118
Udvikling og ledelse – Erhvervsskolerne og VUC – VUC, den hemmelige skole – HF, en stærkere uddannelse
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 117
FVU i fokus – Læringsfællesskaber – Det digitale læringsmiljø – HF-inklusion
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 116
HF på vej – Det effektive VUC – Bedre læringsresultater
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 115
Hf på VUC – Digitale materialer – HF og de andre studenter – Den 2-årige HF i fremtiden
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 114
Stretegi og ens retning – HF Cold Hawaii – Inklusion og didaktik – EUD-forberedende forløb
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 113
Uddannelsesprisen 2015 – Ny mellemledelse – HF’erne kan
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 112
VUC lærerroller – Relationer rykker – HF, den vigtige brik – FVU og aktuelle behov
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 111
IKT og VUC Storstrøm – Randers HF og VUC – Fra privatpraksis – Ordblindeundervisning
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 110
Vingsted 2014 – Web 2.0 – Innovation
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 109
HF MusT – Problemer i matematik – Dansk med iPads – PISA-test kan ikke bruges som krystalkugle
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 108
Erhvervsskolereform – Om John Hattie – Udvikling og styring – Kompetenceudvikling
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 107
Fremtidens VUC – Kan vi læse? – Kontanthjælpsreform og VUC
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 106
Kursisttrivsel – Nye rammer for HF – GSK’s succes – og SU – Udfordringer med AVU
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 105
OK 2013 – Hold fast – HF i Aarhus – Maskinrummet
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 104
VUC videnscenter – Lektieinkluderende – Lærerens betydning
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 103
Arbejdstid? – HF på VUC Vest – En fantastisk dag – Smartphones og OBU
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 102
Fremtidens HF – FVU, ny krudt – Læringsledelse – Bæredygtig udvikling, UBU
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 101
Lektier og HF – VEU & FVU – e-læring
Læs bladet som PDF

Voksenuddannelse nr. 100
AVU og HF – Fra amt til selveje – Socialpædagogik og læring – Interview med Christine Antorini
Læs bladet som PDF