VEU er i et vadested lige nu i lyset af de ­forestående trepartsforhandlinger. Det betyder, at VUCer­ne sideløbende har igangsat et udviklings- og analysearbejde om deres fremtidige rolle på VEU-området, se artiklen ”VEU i historie og nutid”.

Samtidig er der gang i forløb, der udvikler kurserne, så de i højere grad lever op til de nye behov hos medarbejderne og virksomhederne om, at lave individuel undervisning og at være tættere på virksomhederne og gerne bruge virksomhederne som læringsarenaer.

Et eksempel på succesfuldt forløb

Danske Fragtmænd og VUC kører i øjeblikket en fælles målrettet moduluddannelse for Danske Fragtmænds ansatte flere forskellige steder i landet. Siden august har 62 medarbejdere sagt ja tak til den målrettede uddannelse i arbejdstiden – med betalt løn. Og indsatsen har haft flotte resultater, viser en undersøgelse. 90 pct af deltagerne oplever, at de i høj grad har lært noget af VUC’s målrettede forløb. 81 pct svarer, at de er blevet bedre til at læse, 85 pct er blevet bedre til at stave og 67 pct mestrer i højere grad IT.

”Det er utroligt positivt at se sort på hvidt, at de korte intense forløb så tæt på ens egen arbejdshverdag kan have så fine resultater. Forløbene er en væsentlig del af VUC-sektorens kerneydelse. Og en ydelse, vi hele tiden udvikler på. Vi er utroligt optagede af, at VUC på den måde spiller en meget betydelig rolle når det handler om at styrke arbejdsstyrkens kompetencer og evne til at tilpasse sig nye krav. Indsatsen kræver, at vi som sektor er i tæt dialog med den konkrete arbejdsplads og at vi tilretter al undervisning præcis til den målgruppe, der er i spil. Det lykkes vi heldigvis ret godt med. Og eksemplet med Danske Fragtmænd er et af mange, der viser, at det nytter at give medarbejderne en solid saltvandsindsprøjtning af faglighed og målrettede kompetencer,” siger formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-­Hansen.

Fremtidens VEU

Niels Henriksen, næstformand i Lederforeningen og medlem af VEU-rådet udtaler, at vigtige tendenser i fremtidens almene VEU er: individuelle uddannelser, øget digitalisering og arbejdspladsen som læringsarena.

Han tilføjer, at det er tydeligt også i VEU-rådet, at DA og LO skal redefinere AMU. Det er for ufleksibelt og der er et voldsomt fald i brugen af det. Arbejdsgiverne søger alternativer.

Tallene fremlagt på VEU-rådets møde september 2016 viser den samme tendens fra 2015 til 2016 som statistikken med den samlede udvikling fra 2004 til 2015: et fald på AMU-kurserne og en stigning på FVU og især AVU.