Unipakker på Frederiksberg hf-kursus

Unipakker på Frederiksberg hf-kursus Proces, status og videre perspektiver Af Finn Bønsdorff, rektor på Frederiksberg HF-kursus Hf-reformen indebærer, at det første semester er et afklaringssemester, hvor der ikke må indgå andre valgfag end praktisk musisk faggruppe, inkl. idræt C. Det…

Read More