Midt i en reformtid

Midt i en reformtid Af rektor Frants Regel, VUC Vest I 2016 vedtog regeringen en omfattende gymnasiereform der i 2017 blev skudt i gang, og version 1.0 er nu flyvende og afslutter snart sit første år på hf. Netop derfor…

Read More

Unipakker på Frederiksberg hf-kursus

Unipakker på Frederiksberg hf-kursus Proces, status og videre perspektiver Af Finn Bønsdorff, rektor på Frederiksberg HF-kursus Hf-reformen indebærer, at det første semester er et afklaringssemester, hvor der ikke må indgå andre valgfag end praktisk musisk faggruppe, inkl. idræt C. Det…

Read More