»Puha, min våddragt stinker som et par sure sokker!«

– tankerne bag HF-Cold Hawaii på Thy-Mors HF & VUC

Artiklen er skrevet af Catherine Lønholdt, pædagogisk hf-leder, og Erik Dose Hvid, vicerektor

”Puha, min våddragt stinker som et par sure sokker!” Udtalelsen kommer, mens 2. års HF Cold Hawaii klassen kl. 8.30 klæder om bag surf-bussen på den bare jord.

Det blæser godt. Vi er i Nørre Vorupør på Vestkysten af Danmark, og lyset er fantastisk. Klassen har idræt B, og de skal arbejde parvist med præcisionsmålinger af deres surf. Vores ene surf-instruktør står klar inde ved kysten, mens idrætslæreren står og vejleder to kursister i sin gule lycra-trøje. Af sikkerhedshensyn har kursisterne røde lycra-trøjer på. Efter ­idrætstimerne står der engelsk på skemaet – vi har byttet om på timerne for at fange de gode bølger ved Nørre Vorupør.

I bussen på vej hjem til Klitmøller Gl. Kro og Badehotel, er det en flok glade, tilfredse, trætte og sultne unge mennesker, der er begyndt at snakke om, hvad det nu var de skulle læse i ­engelsk og hvad de skal have til frokost. Alle kursisterne på HF Cold Hawaii bor sammen på ­Klitmøllers gamle kro – af kursisterne kaldet ­
surfkollegiet. Det betyder, at de har masser af tid til at lave deres skolearbejde sammen, og at de kan støtte hinanden i at følge undervisningen, passe lektierne og komme op om morgenen. Og så giver det et helt fantastisk sammenhold, at klassen er sammen stort set alle døgnets timer. Det kan man mærke både på vandet, i surfbussen og i ­timerne.

Med placering af en 2-årig hf-uddannelse i et autentisk miljø – Klitmøller/Cold Hawaii (Cold Hawaii er et brand i surfverdenen og består af 20-30 af de bedste spots for surfing i Nordeuropa), har hf-uddannelsen det formål at udnytte den passion unge mennesker kan have for surfing i en uddannelsesmæssig ramme. Med en særlig lokal profil, som udnytter nogle for området stedbundne potentialer, adskiller HF Cold Hawaii sig fra de øvrige gymnasiale uddannelsestilbud, der i ­forvejen eksisterer i Thy.

Cold Hawaii tiltrækker mennesker, der bryder med storbykulturen for at leve et anderledes liv, møde nye mennesker og afprøve nye idéer, hvor Cold Hawaii dermed er meget mere end det at ”stå på et surfbræt”. Området emmer af innova­tion, iværksætteri og oplevelsesøkonomi, hvor nye virksomhedstyper forsøger med inno­vativ tænkning og handling at skabe udvikling og forandring. HF-uddannelsen befinder sig i dette miljø og vil gerne være en del af dette miljø.

Der er ­således indledt samarbejder med lokale ­offentlige og private virksomheder og organisa­tioner omkring udviklingsprojekter til gavn for området.

De nuværende kurister på HF Cold Hawaii er unge mellem 17–25 år og adskiller sig ikke væsentligt fra den målgruppe vi kender fra 2-årig hf. Uddannelsen startede i august 2014 og der er pt. en 1. års klasse og en 2. års klasse. Langt hovedparten af kursisterne kommer langvejs fra – næsten ingen kommer fra Thy. Spørger man hvorfor de har valgt den noget specielle hf, så peger mange af dem på forhold som; ”at møde nye mennesker”, ”motion, røre sig”, ”fælleskab” og selvfølgelig det ”at surfe”.

Incitamentet for at tage ”surf-uddannelsen” er, at de interesserer sig for surfing, men ikke nødvendigvis har prøvet det før. Motivation, engagement og lysten til at udfordre egne grænser vægtes højere end indgangsniveauet i surfing. HF Cold Hawaii-uddannelsen har en toning, hvor fagene innovation C, mediefag C, matematik B og idræt B indgår som en obligatoriske valgfagspakke. ­Disse fagmæssige bindinger betyder, at vi bedre kan være fleksible i forhold til vejr og vind. HF-Cold Hawaii følger de normale læreplaner for hf. Det specielle og særegne ved uddannelsen er, at dele af undervisningsforløbene fysisk afvikles, hvor de gode bølger for surfing findes. Kursisterne oplever og erfarer med krop og sanser de mulig­heder Cold Hawaii tilbyder.

Surfing i uddannelsen er ikke tænkt som et ­sideprojekt, der bare kører parallelt med lærer­planerne. Surfing er i perioder integreret i de enkelte fag og i hele tilrettelæggelsen af uddannelsen. Derfor lægger vi op til, at undervisning i princippet kan afvikles hvor som helst; ved kysten, hjemme, på skolen, eller et helt fjerde sted. Uddannelsen er så at sige designet til at være forenelig med, at surf ikke kan afgrænses inden for bestemte tidsrum, men må tilrettelægges efter de omskiftlige og ikke altid så forudsigelige vejrmæssige omstændigheder og årstidens lys og mørke.

”Uforglemmeligt vejr” er et vigtigt begreb på HF Cold Hawaii. Når vejrudsigten forudsiger en af de helt store surf-dage med gode bølger, kan man – efter aftale med lærerne – aflyse den boglige undervisning den dag for at få den fulde fornøjelse af bølgerne. Det kaldes klippekorts-ordningen – navnet signalerer, at det sker et begrænset antal gange i løbet af et år. Vejr- og vindforholdene ­skaber nogle meget fleksible og omstillings­parate kursister.

Denne fleksibilitet gennemsyrer hele uddan­nelsen. Vi arbejder med, at undervisningen skal være mere projektorienteret, så eleverne kan lave noget af skolearbejdet, ”når det passer dem”. Når der varsles ”uforglemmeligt vejr” 48 timer før, er kursisterne medansvarlige for at de får indhentet den undervisning, de har mistet. Vi trækker kun ”klippekortet”, hvis lærerne siger ja. Til de situa­tioner arbejder vi med at tilrettelægge dele af undervisningen som virtuel, dvs. at kursisterne kan arbejde med stoffet på andre tider end undervisningen. At omlægge undervisningen og være så omstillings­parat, som vi lægger op til, kræver ­meget fleksible og engagerede lærere. Lærerne brænder for projektet – og denne glæde smitter af på kursisterne, der ofte italesætter hvor heldige de føler sig.

De boglige fag er farvet af surfingen. Når det er muligt, bruges surfrelevante emner som temaer og projektemner. Kort efter starten på uddannelsen, i august 2014, arrangerede kursisterne deres egen event – Moonlight Surf – på stranden i Nr. Vorupør. Internationale surfstjerner optrådte, der var musik og bål på stranden, og 800 (!) mennesker fra lokalområdet gæstede arrangementet.

Her indgik mediefag, innovation, dansk og engelsk. I geografi har kursisterne beskæftiget sig med havbund og bølgedannelse, og i engelsk har de øvet sig i at forklare surf-lingo og skrevet en opgave om world cup i windsurfing i Klitmøller. I mediefag laver de film om surfing i udkantsdanmark og om pigesurf. I idræt, dansk og engelsk har de lavet projekt over begrebet lykke.

Mandag morgen kl. 8 lægger de to klasser surfplaner for ugens surf sammen med vores to surflærere. Der er lagt obligatorisk surf ind i skemaet, og der står surfing på skoleskemaet næsten hver eneste dag i ugen. Meningen er, at de unge skal kunne dyrke deres passion for surfing, samtidig med at de får deres hf. Surfingen er guleroden. Mange af de unge har padlet rundt og haft svært ved at finde ud af, hvad de vil. Surfingen motiverer dem til at tage en ungdomsuddannelse.

Det handler om at klæde vores unge mennesker på til fremtiden: Vi uddanner disse unge til at begå sig i en verden hvor det at være omstillingsparat og fleksibel får afgørende betydning. Surf på bølger kræver præcision, vedholdenhed, koncentration og robusthed, samtidig med at man skal kunne mestre det uforudsigelige.

Læringsperspektivet er her, at netop disse kompetencer er gode at have med sig i ­bagagen videre i uddannelses- og arbejdslivet.