Præsentation af temanummer om den 2-årige hf på VUC’erne

Søren Fersløv Andersen

Birgit Smedegård Olesen

Af Søren Fersløv Andersen & Birgit Smedegård Olesen

Vi har sendt et åbent spørgeskema ud og har fået en række svar og større og mindre artikler, som bliver præsenteret på de følgende sider. ­Derudover er der en artikel af Lars Klewe, som sammenligner den 2-årige hf med hhx, htx og stx (de øvrige studenter). Endvidere er der en artikel af VUC Lederforeningens næstformand om ”den fremtidige 2-årige hf”, som på mange måder samler de forskellige lokale beskrivelser.

Samlet tegner der sig et nuanceret billede af den 2-årige hf på VUC, som er sammenfattet i denne lille præsentation. De oplysende og inspirerende detaljer ligger i de enkelte artikler. Så glæd jer til dem.

Tilrettelæggelser

Det er overvejende bekendtgørelsen for den 2-årige hf der benyttes.

Et VUC har tilrettelagt særlige klasser (musik/medie) efter enkeltfagsbekendtgørelsen med A-niveau i Musik og Kommunikation og IT (HTX-fagrækken).

Et VUC udbyder en ”hf-ekstra” med ekstra fag og mulighed for et ekstra A-niveau.

Der findes flere 3-årige tilrettelæggelser efter enkeltfagsbekendtgørelsen. Bl.a. Ordblindeklasser og Aspergerklasser. Kursusstarten er oftest i august, men på enkelte VUC’er er der også januar-start.

Alder

På mange skoler er gennemsnitsalderen 21-22 år. Der er få kursister, som er ældre end 30 år. På en enkelt skole kommer mere end 50% af kursisterne direkte fra folkeskolen.

Hvor går hf’ere hen efter eksamen?

På de fleste skoler går hf’erne overvejende til korte og mellemlange videregående uddannelser. . VUC’erne i universitetsbyerne fremhæver, at der er forholdsvis flere som optages ved de lange videregående uddannelser.

Valgfag og linier

Velkendt er ”lektielight”, hvor hjemmearbejdet er skruet ned og antallet af timer på skemaet er skruet op. Flere skoler udbyder en voksenklasse.

Andre eksempler er ”Sport&Sundhed”, ”HF-Global”,”Uni-linien”, ”Disaster Class”, Innovationslinien”, ”Byen –København, Berlin, New York”, ”Musik-toning”,”Medie-toning”, ”HF-business”, ”Engelsk A linien”.

Samarbejde med andre

Der er eksempler på VUC’er som arbejder sammen med videregående uddannelsesinstitutioner: f.eks Roskilde Universitet og Erhvervsakademiet Vest. Andre arbejder sammen med lokale kulturelle institutioner.

God læselyst.