Om den to-årige hf på VUC Vestsjælland Syd

Af viceforstander Tove Jacobsen

Vi har 6 1. og 6 2. hf-klasser, som alle kører efter hf2-bekendtgørelsen – 2 af klasserne er januar-start. Tilrettelæggelsen er over 2 år. Gennemsnits­alderen på kursisterne er 21 år.

Hf-kursisterne på VUC Vestsjælland Syd går overvejende til korte og mellemlange videregående uddannelser efter endt eksamen. De valgfag, som kursisterne afslutter med, er typisk samfundsfag, psykologi og matematik, selvom vi stort set har hele paletten af valgfag.

Vi tilbyder ved august-starten en klasse, vi kalder hf-ekstra, hvor der er mulighed for flere fag og niveauer end ved en ”normal” hf. I løbet af 2 år kan man på hf-ekstra få matematik og/eller engelsk på A-niveau. Det er 4. år hf-ekstra kører og overlever. Især drengene er interesseret i denne klasse.

Derimod har vi forsøgt os med en medielinie i nogle år, som ikke overlevede. Kursisterne oplevede sig her fanget af mediefag på B-niveau. I løbet af deres 1. år blev de mere og mere klar over, hvad de ville bruge deres hf til og fik behov for andre valgfag.

Vi tilbyder på 3. år som forsøg en 2-årig hf med start i januar. Hf’en har en traditionel op­bygning dog med hensyntagen til, at resten af ­skolen kører august-forløb, hvorfor semester­opbygningen er anderledes for så vidt angår de obligatoriske fag. Valgfagstilbuddet er det samme for hf-januar-kursisterne som for hf-august-kur­sisterne, det eneste de ikke kan få er engelsk på A-niveau.

Vi har de bedste resultater blandt vores kur­sister på hf-ekstra og på januar-forløbet.

Vores fokus, hvad angår de 2-årige-hf’ere, går pt. i retning af udslusningen til uddannelse. Vi ­arbejder på en målrettet indsats fra vejledningen med information og ledsagelse, så ansøgningen til en videregående uddannelse er klaret, når kursis­terne forlader os efter endt eksamen.