Om den to-årige hf på Herning HF og  VUC

Af rektor Anne Vandsø Madsen

Navnet på jeres institution
Herning HF & VUC – 8 hf klasser på 2. år og 7 klasser på 1. år.

Hvilken bekendtgørelse kører I efter på jeres 2-årige hf?
Hf2 bekendtgørelsen.

Har I også 3-årige tilrettelæggelser?
Nej.

Hvilken gennemsnitsalder har kursisterne, når de starter, og hvordan er aldersfordelingen?
Da vi er lokalområdets eneste hf udbud, optager vi mange elever direkte fra 10. klasse eller efterskoler. Ca. 55%

Hvor går jeres hf’ere hen efter eksamen?
Typisk de korte eller mellemlange uddannelser. Professionsbachelor eller kvu.

Giv et billede af, hvilke fag og niveauer, de ­vælger.
Mange vælger idræt B – mat B – psykologi B.

Hvilke toninger og særlige forløb tilbyder I?
HF Design – HF Business – HF lektielet – Engelsk A linjen – Asperger HF og Voksen Linjen.

Hvilke virtuelle forløb eller delforløb tilbyder I?
I samarbejde med VUC Viborg-Skive og VUC Holstebro udbydes stort set alle fag på alle ­niveauer.

Hvilke toninger og særlige forløb har I succes med, og hvilke har vist sig ikke at slå igennem?
Vi startede HF Design i 2013 og vi har oprettet linjen hvert år. I 2015 startede vi HF Business og fik ansøgere nok til ca. en halv klasse. I år kører vi derfor en hybridklasse med de to linjer, hvor fællesfagene læses samlet og valgfag læses separat.

Skriv gerne om jeres toninger og særlige forløb, det kan fx være:
Vores toninger bygger på samarbejde med og brobygning til lokale videregående uddannelser. HF Design er et samarbejde med Via Design (tidligere Teko), hvor eleverne undervises i design og innovation på VIA Design af en lærer herfra en dag om ugen. HF lærerteamet arbejder tværfagligt med toning af fagene og størst mulig anvendelsesorientering.

HF Business er et samarbejde med Erhvervs­akademiet Midt Vest. Eleverne undervises en dag om ugen på Erhvervsakademiet af en lærer herfra i afsætning B. Tværfaglighed og anvendelsesorientering i fællesfagene gælder også her.

Begge linjer kvalificerer til optag på de videregående uddannelser. De unge oplever linjerne som en begyndelse på en videregående uddannelse og er mere motiverede end generelt på ordinære hf-forløb.