Nu ruller Niels Brocks nye matematiklaboratorium

Anya Eskildsen

Af Anya Eskildsen, direktør, Niels Brock

En ny satsning på matematikområdet skal være med til at hæve Niels Brocks evne til at løfte HHX-elevernes matematikkarakterer.

Danske unge skal være skarpere til matematik. Det er hovedformålet med den matematik-kommission som regeringen netop har nedsat. Årsagen er bl.a., at 40 pct. af eleverne på de gymnasiale suppleringskurser tilmelder sig for at få kompetencerne i matematik på A- og B-niveau, så de kan søge ind på deres videregående drømmestudie.

Samtidig er der fra Undervisningsministeriets side også kommet øget fokus på den såkaldte løftevne, der handler om uddannelsesinstitutionernes evne til at løfte eleverne ud fra deres sociale og økonomiske baggrunde.

Inspirerende matematik

På Niels Brock har vi længe haft strategisk fokus på matematikken og indførte for to år siden obligatorisk undervisning i matematik B på vores gymnasier. Vi ville dog gerne videre og har fra dette skoleår sat ressourcer af til et såkaldt matematik-laboratorium (Matlab), som både skal være med til at inspirere matematikunderviserne og øge begejstringen for matematik hos eleverne på vores tre gymnasier.

Mange steder anses matematik for at være et understøttende redskabsfag eller et servicefag til andre merkantilt tonede fag eller de samfunds­videnskabelige fag. Men Niels Brocks Matlab skal være med til at genskabe matematikkens ek­sistensberettigelse som selvstændigt fag og forhåbentlig få skabt en varig kulturændring af og forståelse for, at der er matematik i alting.

Skal løfte A-niveaet

Et overordnet mål for Matlab er at øge skolens løfteevne på matematik A-niveau. Det skal ske ved at udvikle forskellige fysiske og virtuelle redskabskasser til både undervisere og elever og ved at eksperimentere med læringsstile herunder bl.a. gamification.

Til at stå i spidsen for Matlab har vi ansat en projektleder, der både har en baggrund som fysiker og har arbejdet med innovation i sin egen virksomhed og det er den balance mellem dyb faglighed og innovativ tænkning, vi gerne vil overføre til vores elever.

Matlab har nu været kørende i godt en må­ned, og de første aktiviteter er ved at blive skubbet ud blandt undervisere og elever. Vi venter med spænding på udbyttet, som gerne skulle blive, at Niels Brocks bliver blandt Danmarks dygtigste, når det gælder gymnasiematematik.