Voksenuddannelse

Kong Georgsvej 17, 2950 Vedbæk.
Tlf. og fax 45 89 32 73.
E-mail sfa@kvuc.dk

Redaktion og layout: Søren Fersløv Andersen (ansv.) og Karen Hedegaard
Udgiver: I/S Voksenuddannelse.

Kontakt os, hvis du har en ide til en artikel, eller vil du skrive selv? Redaktionen modtager meget gerne forslag og ideer.