Klar til EUD i Roskilde og Køge

Af Dorthe Jensen Lundqvist, rektor

VUC Roskilde har i foråret 2015 udviklet og tilbudt forberedende forløb for kommende EUD elever i Køge og Roskilde.

Kurserne er udviklet i et tæt samarbejde med de syv erhvervsskoler i de to områder, og kurserne blev planlagt til at blive afviklet på en erhvervsskole i lokalområdet.

De forberedende forløb blev udviklet med det ­formål
– at give kursisterne mulighed for undervisning og eksamen i dansk og matematik på G-niveau
– at give kursisterne mulighed for at søge SU som forsørgelse under forløbet
– at give kursisterne chance for at se sig selv i et uddannelsesforløb fremadrettet.

Udviklingen af forløbene startede i januar 2015, og de to forløb blev udbudt til start i februar 2015 med afsluttende eksamen i juni 2015.

Forløbet indeholdt fagene dansk, matematik og naturvidenskab på G-niveau, og herudover skriveværksted, vejledning og introducerende undervisning ved løbende optag. En dag om ugen blev afviklet på erhvervsskolens værksteder på baggrund af forudgående undervisning i natur­videnskab og matematik af en underviser fra ­erhvervsskolen.

Målgruppen var de unge og voksne, der ikke kunne opfylde de nye adgangskrav til EUD pr. 1. aug. 2015 om at have gennemført og bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.

Det viste sig at være rigtig svært at rekruttere kursister til forløbene, så holdet i Køge blev sammenlagt med holdet i Roskilde, hvor der var flest tilmeldte.

Hovedparten af kursisterne var borgere med uddannelsespålæg visiteret af kommunerne. De var uafklarede og ikke nødvendigvis interesseret i en erhvervsuddannelse. Dog manglede alle at gennemføre folkeskolens afgangsprøve.

Der var stort fravær og manglende interesse/ engagement i kursistgruppen. Mange af kursisterne fravalgte værkstedsundervisningen på erhvervsskolen med den begrundelse, at de ikke var interesseret i teknisk skole/tekniske erhvervsuddannelser.

Udover erhvervsskolelærerens omsætning af fagenes mål til konkret værkstedsundervisning, blev der arbejdet meget anvendelsesorienteret med fagene af hensyn til kursisternes faglige udfor­dringer.

Der var et nært lærersamarbejde med løbende opfølgning på kursisterne og deres progression i fagene.

Samarbejdet med erhvervsskolerne har været godt set i lyset af, at lærerne fra de to skolekulturer kun har haft kort tid til at lære hinanden at kende.

Erhvervsskolelærerne var ikke bekendt med fagenes bekendtgørelser, arbejdet med undervisningsplaner mv., så i den sammenhæng har samarbejdet været lidt vanskeligt. Dog er målene i fagene nået og kursisterne har gennemført deres G-niveau i dansk og matematik.

Samarbejdet med de syv erhvervsskoler fortsætter i efteråret 2015, hvor der er udviklet, og startet, to forløb i hhv. Køge og Roskilde med kursister nok til at danne hold.

På baggrund af erfaringerne fra foråret, er samarbejdet ændret til, at erhvervsskolernes lærere fremover er gæstelærere på emner, som er relevante for dem. Der er nu indlagt mulighed for erhvervs- og uddannelsesvejledning af den enkelte, og evt. besøg på konkrete uddannelser for at hjælpe med det fremtidige uddannelsesvalg for de ­uafklarede.