HF & VUC på vej mod VEU

Uddrag af interview med Ejner Holst fra LO om 3-partsaftalen om VEU og VUC

Ejner Holst: Det er klart, man kan altid drømme sig videre, og spørge, om vi har vi fået bygget hele huset. Man kan sige, at vi bygger ligesom på tyrkisk. Hvis I har rejst i fx Tyrkiet har I set, at der altid er plads til en etage til, det står der altid søjler til. Det kan godt være at murene ikke er lavet endnu, men vi har fået rejst skelettet.

Int: Hvad er det, I med denne aftale har fået bygget ovenpå?

Ejner K. Holst, næstformand i LO

Ejner Holst: Det grundlæggende er, at vi har fået gjort noget ved det almene. Vi har fået sat fokus på dansk og regning, og vi har fået FVU- it og engelsk og dermed anerkendt, at det er basale færdigheder. Det er jo en platform at stå på, som sikrer, at vi er stærke nok til at bygge en etage ovenpå. Hvis grunden ikke er stærk nok, så kan du ikke bygge videre, så falder det sammen. Vi har både sat fokus på at udvide tilbuddet og fået kigget på kollektive screeninger.

Int: Hvor ser du opgaverne og udfordringerne for VUC?

Ejner Holst: Nu skal jeg være meget bramfri: Hvad står VUC for: Voksen-Uddannelses-Center. Det er det, I er sat i verden for. Vi sender et signal lige nu, så det burde kunne forstås af VUCerne, at det er den gamle kerneydelse, der bliver prioriteret både i bredden og i honoreringen. Vi hæver godtgørelsen fra 80% til 100%. Det betyder, at vi fjerner noget af den barriere, der er for den gruppe, der skal bruge det her.  Der må i hvert fald ikke være nogen økonomiske barrierer, så er det for let at finde en undskyldning om, at det der uddannelsesværk det har jeg prøvet, og det er ikke sjovt.

Det er fint nok med hf og alt sådan noget, men hovedfokus er voksenuddannelse. -Også i forhold til den unge-diskussion, hvor man flytter noget over i nye institutioner.

Int: For nogle år siden var det UVM, der besluttede at det var de unge, VUC skulle fokusere på. Er ministeriet enig i, at denne ændring henimod voksenuddannelse er sket?

Ejner Holst: Ja, de har jo skrevet under. Ellers har de et problem. Der er lige lavet en reform på ungeområdet, der flytter aktiviteter ud af VUC. Vi kommer nu her med en bredere portefølje på voksenuddannelse, en bedre økonomi, så kan det jo næsten ikke siges tydeligere. Der er arbejde nok til jer (på VUC), ingen tvivl om at der er kunder nok, det er bare ikke kunder, der står lige ude foran og bliver leveret. Det er folk, der ikke kommer til at slå døre ind, I skal ud og hente dem, forklare sammenhængen mellem det arbejde, de skal have og undervisningen. Tage det abstrakte ud af dansk, engelsk og it.

Uddrag af interview med Jannik Bay fra Dansk Arbejdsgiverforening

Int: Hvad med det almene VEU. Kan du sige noget om VUC’ernes rolle?

Jannik Bay: Fokus i aftalen er i høj grad på faglært og ufaglært arbejdskraft, og VUCerne kan spille en betydelig rolle, fordi de almene kompetencer spiller en højere og højere rolle i flere brancher i det daglige fx med it og instruktionsbøger skrevet på både dansk og engelsk.

Det er også vigtigt at sikre, at medarbejderne har kompetencen til at tage andre kurser, som er nødvendige, fordi ens arbejde og job udvikler sig.

Int: Er der sket en stigning i betydningen af det almene i den nye aftale?

Jannik Bay

Jannik Bay: Der har i hvert fald været stort fokus i forhandlingerne på, at de almene kompetencer er væsentlige, for aftalen adresserer det problem, at en undersøgelse viser, at der er 600.000 mennesker som har svært ved at læse og skrive.

For nogle betyder det ikke så meget i det daglige, mens andre ville kunne få et væsentligt afkast og virksomhederne vil kunne få en bedre medarbejderskare, hvis man fik det op at køre. Det har man diskuteret meget. Blandt andet sidder vi nu og udvikler, hvordan man strikker noget sammen om de to nye FVU-fag engelsk og it.

Der er også fokus på det almene system i aftalen bl.a. med etableringen af den opsøgende indsats og med fokus på etableringen af fællesscreeninger. Det er en del af det almene område, som er mere besværligt at gå ind i, fordi der kan være nogle fordomme, hvis det nu er grundlæggende læse- og regnekompetencer. Det er der utrolig mange, der har problemer med. Der er stadig ofte en følelse af, at det nok bare er mig, der er dum. Der har været gode erfaringer med at se det mere bredt og gå ud på en virksomhed til en medarbejdergruppe i stedet for at se på enkeltmedarbejdere. Det bliver der også sat fokus på.

Det er ikke helt klart endnu, hvem der står for det. Der er nogle ting, hvor man har vedtaget principperne, man hvor parterne konkret skal arbejde videre med det.

Int: Synes du, at hovedopgaven til at vedligeholde danskernes kompetencer ligger i erhvervsskole- eller efteruddannelsessystemet?

Jannik Bay: Der vil jeg ikke lave nogen skelnen, da det er to redskaber. DA har stort fokus på, at der mangler og kommer til at mangle erhvervsuddannede i fremtiden. Vi har stort fokus på, at der løbende bliver uddannet flere. En del af treparten er, at man øger bonussen for at tage praktikanter ind. Men når det er sagt, vil det jo også være væsentligt at øge kompetencerne gennem livet, og der spiller efteruddannelsessystemet en stor rolle.