HF-Cold Hawaii er en hf-uddannelse, hvor windsurf og surf i og omkring ”Cold Hawaii” i Klitmøller kombineres med en klassisk 2-årig hf-uddannelse.

HF-Cold Hawaii vinder VUC’s Uddannelsespris 2015

VUC’s Uddannelsespris har været uddelt årligt siden 2010, på vegne af VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC.

Prisen er en anerkendelse af medarbejdere i VUC, der har gjort en vigtig indsats, der har fremmet VUC’s uddannelser og uddannelses­miljø. Og så følger der jo også en økonomisk ­gevinst med i form af 25.000 kr. til de med­­ar­bejdere, der vinder prisen.

Uddannelsesprisen 2015 har fokus på ”Det samarbejdende VUC”. Der har altså været fokus på indsatser og projekter, som på en særlig udviklingsorienteret og nytænkende måde viser, at VUC samarbejder med relevante aktører og interessenter. Der er kommet i alt 12 indstillinger til prisen i år.

Og vinderen er… HF-Cold Hawaii

Om vinderprojektet og prismodtagerne udtaler Charlotte Juul Andersen, VUC Bestyrelsesforeningen:

Prisen gives i år til en indsats, der på forbilledlig vis adresserer en højaktuel udfordring – nemlig den, at Danmark har brug for solide og motiverende undervisningstilbud – også i vandkantsdanmark. Der er tale om en indsats, der på en meget flot og helhedsorienteret måde eksempli­ficerer, hvordan VUC samarbejder med og inddrager ressourcerne i lokalmiljøet.
Vinderen af VUC Uddannelsespris 2015 er de fire lærere, der står bag ”HF-Cold Hawaii” ved Thy-Mors HF & VUC.

HF-Cold Hawaii er en hf-uddannelse, hvor windsurf og surf i og omkring ”Cold Hawaii” i Klitmøller kombineres med en klassisk 2-årig hf-uddannelse. HF-Cold Hawaii er med sin særlige lokale profil og afsæt i det autentiske surfmiljø et innovativt og nytænkende tilbud inden for det gymnasiale uddannelsesområde i Danmark.

De fire dygtige lærere og ildsjæle fra Thy-Mors HF & VUC, der står bag ”HF-Cold Hawaii” er: Catherine Lønholdt, Claus Jokumsen, Stella Bach, Peter Toftgaard Dubillot

(Fra venstre mod højre) – Morgen Nørgaard, bestyrelsesformand, Jens Otto Madsen, rektor, Erik Dose Hvid, vicerektor, Catherine Lønholdt, teamkoordinator, Peter Toftegaard Dubillot, hf-lærer og Charlotte Juhl Andersen, VUC Bestyrelsesforening

Begrundelse for valget af  ”HF-Cold Hawaii”

Der er flere årsager til, at vi i dommerkomitéen har besluttet, at jeres projekt skal have VUC’s ­Uddannelsespris 2015, fortsætter Charlotte Juul Andersen:

  1. Med HF-Cold Hawaii adresserer I en højaktuel udfordring. Vi er alle enige om, at Danmark har brug for motiverende undervisningstilbud. I har skabt et sådan tilbud ved at udnytte den passion unge mennesker kan have for surfing i en uddannelsesmæssig ramme. Og her kan Cold Hawaii noget særligt. Tilbuddet formår at tiltrække hf-kursister og endda også med­arbejdere, der ellers ikke ville bosætte sig i området. På den måde går Cold Hawaii mod strømmen – mod hvad der ellers tænkes ­muligt. Det er innovativ tænkning.
  2. I arbejder tilmed på efterfølgende at kunne fastholde kursisterne i regionen ved at tilbyde forskellig former for samarbejder med og brobygning til videregående uddannelser.
  3. Uddannelsen sætter fokus på at styrke kur­sisternes innovative og internationale handlekompetencer. Med fokus på et digitalt læringsmiljø er det muligt at integrere undervisning, innovation og surfing på nye måder, som ­understøtter en positiv synergi i forhold til kur­sisternes samlede læringsudbytte.
  4. HF-Cold Hawaii er på fornemste vis bygget op omkring det lokale miljøs ressourcer – det særegne med Klitmøller – det perfekte surfmiljø og bruger det som motivationsfaktor. HF-Cold Hawaii skaber altså nye læringsrum ved at udnytte naturen og havet som læringsrum. I har på den måde udviklet et læringsmiljø som i høj grad er frigjort fra traditionelle undervisnings-, organisations- og bygningsformer.
  5. Initiativet formår at bygge bro til lokalsamfundet ved fx at sikre et studie- og kollegiemiljø for hf-kursisterne på Cold Hawaii. Alle kur­sisterne bor i nærmiljøet på Klitmøller gl. Kro & Badehotel. Dette element er vigtigt at tænke med – man må aldrig underkende betydningen af de sociale relationer, der kan udvikle sig, når kursisterne bor sammen.
  6. Dommerkomiteen hæfter sig også ved, at Thy-Mors HF & VUC har en vision om et inter­nationalt spor på længere sigt. Det er virkelig perspektivrigt og kunne medvirke til for alvor at sætte VUC på verdenskortet.

Alt i alt finder dommerkomitéen, at grundtankerne i Cold Hawaii kan gro mange andre steder i Danmark. Her i landet har vi jo mange lokale guldgruber. Vadehavet i vest, æbler på Lilleø, glas på Bornholm – bare for at nævne nogle få. Og jeg kunne blive ved… Der er således i initiativet bæredygtige tanker og innovative ideer, som andre VUC’er kan tage ved lære af og lade sig inspirere af. Projektets idé og den indsats, alle parter i projektet har leveret, vil i dag og fremover kunne være et godt eksempel på, hvordan man som VUC kan samarbejde og konkret udnytte de ressourcer, som det lokale miljø byder på.

Om overrækkelsen

Overrækkelsen fandt sted på VUC Årsmødet torsdag den 19. marts 2015, på Hotel Nyborg Strand.

Catherine Lønholdt og Peter Toftgaard Dubillot fra Thy-Mors HF & VUC fik overrakt check og blomster af Charlotte Juul Andersen.

Dommerkomitéen har i år bestået af Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA, Pernille Brøndum Rasmussen som repræsentant for ­Lederforeningen for VUC og af Charlotte Juul Andersen, der kommer fra VUC Bestyrelsesforeningen.

Kursister fra HF-Cold Hawaii