FVU-undervisning i praksis – og tilpasset aktuelle behov

Gitte Elster

Af Gitte Elster, erhvervskonsulent ved Campus Vejle

Der er et stort behov for fvu-undervisning på virksomhederne. Det har VUC’erne vidst længe, men det har været svært at få kurser op at stå. I artiklen gives en personlig beretning om, hvordan det er lykkedes at skabe et lokalt netværk. Netop netværksdannelsen har betydet, at det er muligt for virksomhederne at sende medarbejdere på kursus.

Jeg blev ansat på Vejle Forberedelseskursus, ­senere VUC Vejle, i august 1983. Lige nyuddannet fra Skårup seminarium med linjefagene matematik og fysik/kemi. I år 2001 tog jeg FVU lærer uddannelsen i matematik, og i 2004 blev jeg halvtids underviser og halvtids projektleder for nyledige akademikere, som skulle opdateres på it- og kommunikationsområdet, for at de kunne ”omskoles” til andre job end f.eks. gymnasielærere. Det var springbrættet til at komme i dialog med virksomheder, da akademikerne skulle i 4 ugers virksomhedspraktik.

På samme tid kom jeg med i socialfondsprojektet ”Genvej til kompetencer”, sammen med andre uddannelsesinstitutioner i trekantsområdet. Her mødte jeg bl.a. konsulenter fra Kursuscentret i Vejle og det lå lige til højrebenet, at have hinandens produkter med i tasken, når vi hver især var på virksomhedsbesøg for at snakke om medarbejderudvikling.

Da VUC Vejle i 2010 fusionerede med Vejle Handelsskole og Kursuscentret i Vejle og blev til Campus Vejle, lå det i kortene, at jeg blev fuldtids erhvervskonsulent.

Fordelen er, at jeg har hele ­paletten med lige fra tilbud om ordblindeundervisning, fvu, IT, salg, ledelse, økonomi, fag på akademiniveau mm. Det betyder, at uanset sammensætningen af medarbejdere på en virksomhed, vil der altid være noget, som er interessant for nogle af medarbejderne. Det gør en stor forskel i forhold til udelukkende at have de almene uddannelser med samt FVU og ordblindeundervisning.

I hjertet er jeg dog stadig en VUC’er og jeg brænder for at gøre en forskel for de kortuddannede/ufaglærte. Selv om behovet for FVU har været der i mange år, har det ikke været nemt at overbevise virksomhedsledere/produktionsledere om, at det gavner både virksomheden og den enkelte, at give relevante medarbejdere et løft indenfor basiskompetencerne læsning/skrivning og regning. Med den gradvise indførelse af bl.a. mere dokumentation, brug af intranet, kvalitetskontrol, e-post, e-boks og borger.dk, har både virksomheder og medarbejdere fået øjnene op for nødvendigheden af at kunne anvende en computer og at kunne læse, udfylde elektroniske formularer, æn­dre i selvangivelsen elektronisk mm.

I efteråret 2013 kom jeg ved en tilfældighed i forbindelse med en tillidsmand i en stor produk­tionsvirksomhed i Vejle. På det tidspunkt var det meget fremme i medierne, at alle borgere indenfor det næste år skulle tilmeldes E-post. Derfor havde vi på Campus Vejle lanceret FVU dansk og regning og den digitale borger. Det var et koncept, som tillidsmanden vidste, at rigtig mange kollegaer kunne have gavn af.

Jeg fik et møde i stand med den uddannelsesansvarlige fra virksomheden, som syntes om idéen, og det blev besluttet, at jeg skulle komme op til dem og screene relevante medarbejdere fra en enkelt afdeling. Det var selvfølgeligt et frivilligt tilbud, som de fleste dog tog imod. Størstedelen af medarbejdere var ufaglærte og havde høj anciennitet, og de ramte lige ind i målgruppen for FVU. Det viste sig desuden, at knap 20% var ordblinde.

Virksomheden fik et godt overblik over de, der havde behov, og som samtidig havde givet udtryk for, at de gerne ville på kursus. Der blev etableret hold á 8 personer, som alle var på trin 1 eller 2 i FVU dansk og trin 1 i FVU matematik. De var selvfølgelig blevet orienteret om det overordnede indhold af undervisningen, og at it i høj grad ville blive inddraget, hvor det var relevant. En digital vejleder fra Borgerservice var gæstelærer på holdene og ledte medarbejderne trygt igennem de områder, som allerede var indført og fortalte om alt det, der ville komme i løbet af de næste par år.

Forløbet blev afsluttet med en prøve og med en evaluering, hvor tillidsmanden og virksomhedens uddannelsesansvarlige deltog. Virksomheden kørte 3 hele hold igennem i løbet af efteråret 2013 og foråret 2014. Tilbagemeldingerne var fantastiske. Udsagn som: Endelig et kursus jeg kunne gå direkte hjem og bruge fra dag 1” og ”Tænk hvis jeg havde fået så meget ud af min skolegang, så havde verden set anderledes ud for mig” eller ”Det bedste har været, at jeg kunne hjælpe min datter med % regning”.

Planlægningsmæssigt var det en stor udfordring for virksomheden at skulle stille med mindst 8 medarbejdere pr. hold. Den uddannelsesansvarlige sagde til mig, at hans ønskescenarie var, at der var flere virksomheder med tilsvarende medarbejdergrupper, som hver kunne levere et par medarbejdere i rul eller på skift, så de kunne byde ind med flere eller færre afhængig af presset på produktionen. Jeg syntes, at idéen var rigtig god!

Da jeg hovedsagelig selv booker mine møder med virksomhederne, gik jeg i en periode mål­rettet efter at afdække behovet for FVU og den ­digitale borger i relevante virksomheder. Der var virkelig sket en mærkbar ændring i interessen for at hjælpe medarbejderne til at få opfrisket de basale færdigheder, når de samtidig blev understøttet af it. Barriererne er, at de synes det er et ømtåleligt område, så de skal guides og hjælpes i forhold til at få ”taget hul på bylden”, men det er noget jeg rigtig gerne hjælper med. Selvfølgelig er der stadig ledere, som ikke mener, at det er virksomhedens ansvar at hjælpe medarbejderne til at blive bedre indenfor områder, som ikke er fagspeci­fikke!

I løbet af kort tid havde jeg fået positive tilkendegivelser fra 12 virksomheder, som gerne ville med i et uddannelsesnetværk. Omdrejningspunktet skulle være FVU og OBU, men der var også interesse for at gå sammen om andre kurser, bl.a. ­engelsk, kommunikation og konflikthåndtering. Jeg indkaldte til et møde i maj 2013, som både den uddannelsesansvarlige for den pågældende virksomhed og jeg stod som initiativtagere til. Det var startskuddet til et fantastisk netværk. Vi har på nuværende tidspunkt afholdt 3 møder. Nogle virksomheder sender kun en leder. andre har også tillidsmanden med. De forskellige virksomheder lægger på skift hus til.

Så kom der for alvor gang i informationsmøder og i screeningerne, og fra uge 43 og frem til jul har der kørt 4 hold á 80 lektioner med 10-12 medarbejdere fra 5–6 virksomheder fra netværket som deltagere. Fra uge 2 i 2015 kører 3 hold á 60 lektioner med ordblinde og efterfølgende endnu 2 hold FVU og den digitale borger.

Da en virksomhed havde haft sine to første medarbejdere af sted, skrev de en artikel indeholdende interview af de pågældende medarbejdere som kom i deres interne nyhedsblad. Det skærpede interessen blandt dem, der endnu ikke var kommet på kursus, så de selv pressede på i virksomheden for at komme af sted.

Jeg tager altid selv ud og screener og har samtaler med medarbejderne. Jeg gør meget ud af at notere oplysninger om skolegang, fokusområder og it-kendskab, således at der er mulighed for at sammensætte så homogene hold som muligt. Oplysningerne videregives også til underviserne, så de har et forhåndsindtryk af holdet. De medarbejdere, som er i målgruppen, får også udleveret den lille skrivelse med, hvad undervisningen bl.a. kan indeholde.

Når der er sat navne på, hvem der skal på kursus, mailer jeg desuden en lille skrivelse til min kontaktperson i virksomheden, som han kan udlevere til medarbejderne. Det er meget vigtigt, at de er fuldstændig orienteret om, hvad der skal ske. For mange er det første gang, de skal på skolebænken i 40 år og det kan være skræmmende!!

En vigtig forudsætning for successen er selvfølgelig, at det er de helt rigtige undervisere, der er på holdet. De skal ikke vælges ud fra, hvem der er i timeunderskud, men blandt dem, som har mod på og lyst til at gøre FVU undervisningen lidt anderles. Vi har en håndfuld undervisere, som decideret beder om at få virksomhedsholdene. Det ­giver også mig ro i maven, når jeg ved, at de kan levere varen og på et splitsekund kan ændre indhold eller retning, hvis der er behov for det.

Successen med uddannelsesnetværket breder sig stille og roligt. Nu er virksomhederne selv begyndt at spørge andre virksomheder, om de også vil være med i netværket.

Der er mange områder indenfor medarbejderudvikling, der kan samarbejdes omkring – både fagspecifikt og indenfor personlig udvikling. Jeg ser frem til at være en del af udviklingen.

Bilag: FVU-materiale til virksomhederne