Voksenuddannelse nr. 119 – december 2016

VEU og VUC lige nu

VEU er i et vadested lige nu i lyset af de ­forestående trepartsforhandlinger. Det betyder, at VUCer­ne sideløbende har igangsat et udviklings- og analysearbejde om deres fremtidige rolle på VEU-området, se artiklen ”VEU i historie og nutid”.

Læs mere

VEU i historie og nutid

Trepartsforhandlingerne om voksnes efter- og ­videreuddannelse står for døren. De har længe været berammet til 2017 til start lige efter færdiggørelsen af overenskomstforhandlingerne til for­året. Dette er bekræftet af den nye regering i regeringsgrundlaget (Marienborgaftalen 2016).

Læs mere

Interview med Ejner Holst, næstformand i LO

Voksenuddannelse har interviewet Ejner Holst (EH), én af de fire næstformænd i LO på området uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. Anledningen var de forestående 3-partsforhandlinger om voksen-, efter- og videreuddannelse/VEU, som er planlagt til at gå i gang efter færdiggørelsen af overenskomstforhandlingerne i ­foråret 2017.

Læs mere

Interview med Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i DA

Den 8. december blev Søren Fersløv Andersen og Birgit Smedegård Olesen modtaget i DAs domicil i Vester Voldgade af uddannelses- og integrationschef Jannik Bay (JB), der havde indvilget i at give et interview til temanummeret i Voksenuddannelse om VEU.

Læs mere

VEU på nye måder

Interview med John Westhausen, næstformand i LO Storkøbenhavn og næstformand i bestyrelsen på KVUC.

“Det er en nødvendighed at få sat øget fokus på voksen- og efteruddannelse på nye måder i de kommende år. Vi ser helt nye typer arbejdspladser, der udvikler sig i Danmark i dag, mens andre forsvinder, fx lukker mange produktionsvirksomheder, mens mere teknologiske virksomheder vinder frem.”

Læs mere

Lad os få tændt lys for enden af tunnelen:
nu drejer det sig om Finanslov 2018

Finanslov 2017 er dyster læsning. Der er derfor behov for, at alle gode kræfter nu finder sammen for at gøre det tydeligt for vores politikere, hvor negative konsekvenserne kan blive for vores kursister og vores skoler, hvis nedskæringerne får lov at fortsætte.

Læs mere