EUD-samarbejde set fra KVUC

Af Anne Jelsøe, uddannelseschef, KVUC

På KVUC begyndte vi for fire år siden at intensivere samarbejdet med EUD’erne gennem vores  branchedanskværksted. Det var i begyndelsen fvu, men som arbejdet udviklede sig, gav avu mest mening via sit dobbeltformål om både det fagfaglige og det studiekompetenceopbyggende. Alle deltagerne var tosprogede, så vi underviste i dsa basis og matematik basis, begge uden eksterne prøver (se senere nedenfor om udfordringer). Værkstedet gav os dels værdifulde erfaringer med tilrettelæggelsen af anvendelsesorienteret undervisning og løbende optag, dels gode samarbejdsrelationer med forskellige EUD’er, fordi alle deltagerne var frafaldstruede EUD-elever, som var x uger rundt om værkstedet og gik tilbage på deres skoler, og gennemførte.

I 2013 bad Region Hovedstaden og Bornholm os om at stå i spidsen for udvikling og afprøvning af et koncept for korte turbokurser mod EUD’erne for unge uden 9. klassesprøver eller med erkendte grundfaglige problemer i de to fag. Projektet, kaldet UPGRADE, blev udfoldet af en lokalt placeret regionsmedarbejder, som opbyggede netværk mellem klynger af jobcentre, VUC’er og ­EUD’er. Der har p.t. været afviklet en håndfuld forløb, og det fortsætter.

Konceptet bygger bl.a. på erfaringer fra Løkkefondens drengeakademi om, at man ved at focusere på den personlige motivation og udvikling og styrkelse af de personlige individuelle kompetencer kan nå meget langt mht. afklaring og fagligt løft på meget kort tid. Deltagerne afviser som oftest pure at arbejde som et hold; de arbejder efter individuelle uddannelsesplaner ud fra de individuelle styrker og svagheder, men de deltager på et hold og får dermed også lært at fungere i en holdsammenhæng. Der er besøg på EUD’er og deltagelse af personlige coaches. Forløbene lægges op mod prøveterminerne på avu, og deltagerne går til prøver i dansk og matematik G.

Langt de fleste går til prøve, og enten består de og går videre på EUD, eller også er de i uddannelse på avuhold eller andre steder.

Foråret 2015 op mod EUD-reformen blev brugt i Hovedstaden på et langt mødeforløb mellem de fleste EUD’er og alle VUC’erne. Forhandlingerne var tætte og resulterede i en skriftlig aftale om samarbejde om forforløb til EUD’erne i ­faste 16-ugers forløb med dansk, matematik og samfundsfag på G-niveau. Med VUC’enes bekendtgørelser og taxameter, men beliggende på EUD’erne og med indbyggede samarbejder, som man nu kunne blive enige om. Og, meget vigtigt: et forsøg på at styrke de unge deltagere ved at støtte den personlige udvikling ved at have dobbeltlærerdækning i 6 lektioner om ugen. Desuden skulle alle VUC’er udbyde EUX-forløb. Blev forløbene ikke til noget det ene sted, kunne der henvises til naboen. EUD’erne blev fordelt på VUC’er­ne ift. dækningsområderne.

Her i efteråret er der forforløb nogle steder, men langtfra alle. EUX-forløb enkelte steder. Desuden og nok så interessant er der en myriade af forskellige andre forforløb, som varierer fra VUC til VUC ift. samarbejdsfladen og behovet hos de involverede EUD’er.

De fleste VUC’er gør nok ­mere eller mindre det samme, men her er, hvad vi gør på KVUC:
–    Forforløb på Københavns Tekniske Skole
–    Vi deltager med fvu i brobygninger på ­Hotel- og restaurantskolen og SOPU
–    Vi har vejledere på EUD ved samtalerne med unge, der ikke har bestået optagelsesprøverne, for at få dem over hurtigt og direkte
–    Og så har vi selv opbygget Genvejen. I erkendelse af nødvendigheden af løbende optag på forforløbene har vi opbygget to store værksteder, tilsammen kaldet Genvejen. Den ene del er fvu-forløb, hovedsagelig befolket af ledige dagpengeforsikrede med anden etnisk baggrund, som gerne vil opkvalificeres til faglærte.  De er 3*m: myreflittige, motiverede og mødestabile – det er deres arbejde at gå der. Den anden del er avufagene dansk, dsa, engelsk og matematik på G-niveau. Deltagerne her kommer især fra Job­center København og har en obligatorisk mentor, betalt af jobcentret. Mange har timer nok til SU, nogle har færre timer, men alle har en professionel mentor, som er ansat til netop dette og har stor erfaring og viden om gruppen. De skal til avuprøver til jul, og erfaringsmæssigt (vi startede i august 2014) vil langt de fleste bestå og gå videre, enten på en EUD eller på FED mod hf.

Udfordringer er der nok af. Den største er nok fagene i sig selv. Vi forventes på VUC’s forkurser og brobygninger at undervise anvendelsesorienteret mod de forskellige EUD’er i dansk og matematik, men i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser. Det er svært, grænsende til det umulige, hvis man skal tage det helt bogstaveligt. På matematik går det endda, men på dansk spænder kravene til genrelæsning og prøveformerne ben. Vi har flere gange haft hold for unge med specielle forudsætninger af en eller anden art. Hvis lærerne målretter for meget efter gruppen, kan kompetencemålene ganske vist godt nås, men det er ikke sikkert, at den eksterne censor er enig  i, at genrekravene er opfyldt til hendes tilfredshed, og der kan også komme uenigheder om teksterne, uden at vi kan siges ikke at have overholdt bekendtgørelsen.

Vi har været ude for det, og med mindre der arbejdes med bekendtgørelsesændringer, vil det ske hyppigt mange steder fra nu af. Det er en udfordring, der kun kan løses i ministeriet, og det håber vi, den bliver. Det drejer sig på ingen måde om at slække på kravene til en 9. klasse – mere om at erkende, at dels er en 9. klasse mange ting og kan evalueres på mange måder, dels at VUC’erne har en samfundsmæssig opgave, vi forventes at løse, gerne vil løse og også er de bedste til at løse, men vi må have tilrettet bekendtgørelserne til det. Og så er det iøvrigt vanskeligt med prøver kun to gange om året. Den bedste – og selvfølgelig dyre – løsning ville være prøver à la fvu, dvs. en årlig prøvebank, hvor man trækker en randomiseret prøve, når man har brug for den. Vi glæder os indtil videre over RKV, men den mulighed må jo ikke bruges sammen med undervisning.

Kan man ikke bare bruge fvu, foreslår flere med driftsoverenskomster? Jo og nej. Fvu er en fremragende tilrettelæggelse, og på KVUC bruger vi fvu i mange forskellige sammenhænge, fordi det er en helt unikt effektiv tilrettelæggelse til skriftlig dansk, læsning og matematik. Men fvu indlærer ikke mod det formelle uddannelsessystem, og de unge, vi skal hjælpe frem mod 02-02, skal lære at klare et formelt uddannelsessystem på EUD’erne, og så hjælper fvu ikke nok. Ganske vist er adgangskravet fvu matematik trin 2, som ligner 9. klasse ganske meget, men fvu dansk trin 4 er slet ikke beregnet på at kunne ækvivalere noget som helst og er egentlig også langt over en 9. klasse. Allersidst drejer det sig om at lære de unge at ­gebærde sig socialt og fagligt på en uddannelsesinstitution, og det lærer de bedst på en uddannelses­institution.

Den anden store udfordring er at skabe et tæt samarbejde med de lokale EUD’er. Vi er pga. den danske model i voksenuddannelse blevet specialisterNE i almen uddannelse, og det ville være spild af viden og ekspertise blot at give EUD’erne lov til at have avufag. EUD’erne er ikke helt enige her, så skal vi overbevise og holde avu på VUC, skal vi nok sørge for, at de unge kommer videre. Der kan være 117 gode grunde til ikke at have fået 02-02, men med alt, hvad vi formår og har opbygget af viden og erfaring om netop disse unge, skal opgaven blot løses. Meget enkelt.