Erfaringerne fra VUC Aarhus

Af Michael Bentzen Sandberg, forstander, AVU-afdelingen

Forår 2015

Planlægningen og samarbejdet med erhvervsskolerne blev sat i gang i efteråret 2014. Vi har indgået formelle samarbejdsaftaler med Aarhus Tech, SOSU og Aarhus Business College.

I foråret 2015 gennemførte vi ét EUD-forløb over 3 måneder. Undervisningen foregik i vores egne lokaler på Ingerslevs Boulevard, og 15 kur­sister gennemførte forløbet. Sideløbende planlagde vi i foråret 2015 3 tilbud / hold kaldet ”klar til EUD”.

Tilrettelæggelsen af holdene skete i et godt samarbejde med Aarhus Tech og Sosu, der hver havde ønsker til fagsammensætningen.

Specielt SOSU var meget interesseret i at hjælpe kursisterne med at finde praktiksteder, som skulle indgå i undervisningen, som forlagt undervisning. Ydermere var begge skoler parate til at indgå i et tæt lærersamarbejde i forhold til at ­udveksle materialer og ideer til undervisningen.

Vi har imidlertid ikke fået startet SOSU holdet her i august 15, det viste sig mod vores store forventning, at der ingen kursister blev tilmeldt trods stor PR indsats.

Efterår 2015

Vi kører nu to halvårshold – det ene er for kur­sister, der ønsker en eud på Aarhus Tech, det andet hold er for kursister, der endnu ikke er afklaret i forhold til, hvilken eud de skal vælge. Begge hold er planlagt med obligatorisk dansk g, mat g, fvu / obu samt fvu-matematik som et tilvalg, hvor der samlet er blevet oprettet et hold.

Herudover er der indlagt vejledning og støtte til den enkelte med henblik på at gennemføre forløbet og støtte op omkring valget af den kommende eud-uddannelse.

I forhold til samarbejde med erhvervsskolerne planlægges der orienterende besøg på erhvervsskolerne – samt materialeudveksling mellem lærerne på erhvervsskolerne og VUC.

Lærerne føler sig pressede på tiden, da det er halvårshold, hvor der skal nås et g-niveau, som min. skal bestås. Der fokuseres derfor på at komme igennem de faglige elementer i fagene for at sikre kursisternes gennemførsel. Dette opleves som en større udfordring end på vores´normale´g-niveauer, da det faglige udgangspunkt er væsentlig lavere, end det vi ellers ser.

En ting er det faglige niveau, men den største udfordring er, at vi oplever, at flere kursister ikke har de fornødne studie- og personlige kompetencer, der skal til for at indgå i vores studiemiljø og for at gennemføre forløbet. Dette har betydet, at der er blevet brugt forholdsvis meget tid på at afholde individuelle adfærd-samtaler med kursisterne. Konkret har vi beklageligvis måttet udmelde 5 kurister ud af 48 pga. forstyrrende adfærd og manglende motivation.

Pt. har vi 2 EUD hold i eget hus med 2 x 24 kursister. Desuden har vi oprettet 3 EUX-hold på ­Aarhus Business College, hvor AVU bidrager med matematik og tysk, mens HF bidrager med de øvrige fag.