Dette er sidste nummer af Voksenuddannelse

Voksenuddannelse med VUC i centrum har været med i uddannelsespolitikken i mere end 25 år. Med dette nummer 125 er det slut.

Tak til alle skribenterne gennem de mere end 25 år, som i ren idealisme har brugt Voksenuddannelse til at komme frem med analyser af og synspunkter på uddannelser, på uddannelsesinstitutioner og på uddannelsespolitikken.

Tak for samarbejdet med VUC’erne, med Undervisningsministeriet, med LO, med DA, med Gymnasieskolernes Lærerforening, med Uddannelsesforbundet, med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, med Danske Gymnasier og med Danske HF & VUC.

Det har været en spændende tid, og vi ønsker alt det bedste for VUC og voksenuddannelserne fremover.

Redaktionen, Karen Hedegaard og Søren Fersløv Andersen