Campus Bornholm, hf afdelingen

Af Pia Nielsen, uddannelsesleder hf

Hvilken bekendtgørelse kører I efter på jeres 2-årige hf?
Alm. 2-årig hf.

Har I også 3-årige tilrettelæggelser?
Nej.

Hvilken gennemsnitsalder har kursisterne, når de starter, og hvordan er aldersfordelingen?
I den ene klasse er alle direkte fra 10, klasse dvs. omkring 17 år. I den anden er mange noget ældre. Så der er de i gennemsnit omkring 19 år. Vi har ofte et par elever omkring 25 år.

Hvor går jeres hf’ere hen efter eksamen?
Rigtig mange til mellemlange videregående uddannelser.

Giv et billede af, hvilke fag og niveauer, de ­vælger.
Vi er en lille skole, så vi har næsten de samme valgfag hvert år. Vi har altid samfundsfag, spansk, Biologi, Idræt på B og psykologi og filosofi eller retorik, samt ofte et erhvervsøkonomihold på c. Enkelte år kan vi have religion på B, latin på C.

Hvilke toninger og særlige forløb tilbyder I?
Kun 2 klasser pr. årgang, så meget lidt toning. Kun den ene klasse har spansk.

Hvilke virtuelle forløb eller delforløb tilbyder I?
Ingen.

Hvor har I de bedste resultater/eksamens­karakterer?
Det har svinget, men generelt er eksamenskaraktererne steget efter vi fik en mere selvstændig hf-profil, efter vi flyttede hf fra stx og over til VUC. På den måde kan vi også skabe flere valghold, fordi de kan kombineres med hf på enkeltfag.

Skriv gerne om jeres toninger og særlige forløb, det kan fx være:
Særlige interesseklasser, fag på højere niveau, utraditionelle fag, indlagte studieophold, vægt på særlige pædagogikker som fx: lektiefri undervisning, cooperative learning, Hatties pædagogiske principper, flipped classroom, projektorienterede klasser. Særlige forløb som fx: kreativ hf, Cold Ha­waii, animations-hf, virtuel hf i forskellige former og grader.