AVU-undervisning på HF & VUC Nordsjælland

Af Ruth Kirkegaard, rektor

Vi har tilrettelagt hele vores AVU-tilbud som ½-års undervisning. I foråret 2015 gjorde vi en stor informationsindsats overfor vores samarbejds­parter – erhvervsskoler, UU-centre, kommuner m.fl, for at tydeliggøre vores tilrettelæggelse, da den ½-årige tilrettelæggelse fint går hånd i hånd med, at mange af vores kursister går videre på en erhvervsuddannelse.
Ved augustoptaget har vi i alle vores 3 afdelinger haft en øget tilmelding af kursister, der ønsker at gå på dansk, matematik og engelsk på G-niveauet. Den største fremgang på hele 50% har vi set i vores Hillerød afdeling.

Kursisterne har selv opsøgt os i vores vejledning, eller de er blevet henvist fra vores samarbejdsparter. Vi er i løbende tæt dialog med erhvervsskolerne, kommunerne og UU-centrene, så den store fremgang på vores G-hold i dansk, matematik og engelsk tilskriver vi, at vores tilbud er brugbart for de unge, som ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse men ikke pt opfylder optagelseskravet på 02 i dansk og matematik.

Kursister, der gennemfører undervisningen i ­efteråret 2015, vil have mulighed for optagelse til januar 2016 på erhvervsskolerne.
Vores AVU-vejledere følger alle kursisters studieaktivitet og tager aktivt fat i de kursister, der ikke er studieaktive for at få fastholdt dem. Det er vigtigt med en tidlig indsats som løbende følges op. Underviserne er også omdrejningspunktet for kursisternes gennemførelse og dialogen mellem underviserne og vejlederne har stort fokus på vores AVU-møder, som ligger primært i starten af en undervisningsperiode. Vores kursistmedarbejdere gør også en stor og aktiv indsats for at under­støtte kursisternes gennemførelse.

Vi har tænkt os at forsætte med ½-års tilrettelæggelsen i foråret 2016, da det er vores klare ­opfattelse at det går hånd i hånd med udbud og efterspørgsel.

Beskrivelse af UPGRADE i kreds Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland er en del af projekt UP­GRADE, der har til formål at give et fagligt løft i dansk og matematik, motivere deltagerne og styrke deres personlige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og en række andre samarbejdspartnere og oprettet på baggrund af en analyse fra Regionen, der viste, at alt for mange unge ikke har de faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet består i kreds Nordsjælland af turboforløb på 7 uger med undervisning mandag til fredag kl. 8.15-14.30. Der undervises i dansk og ­matematik og arbejdes med den personlige kompetenceudvikling. Kursisterne får hver dag morgenmad og frokost, de er på overførselsindkomst og får dækket al transport.

Nordsjællands kreds består af Hillerød og Halsnæs kommuner, Hillerød-Halsnæs UU, mentorer fra kommunerne, erhvervsskolen ES Nord, Springbræt og HF & VUC Nordsjælland.
Hillerød og Halsnæs kommuner står for visitationen til forløbet. Målgruppen er unge 18-30 årige, der ikke har afsluttet folkeskolen med 02 i dansk og matematik, og desuden har flere afbrudte uddannelses- eller jobforløb bag sig. De er på overførselsindkomst og kan karakteriseres ved at have problemer ud over manglende uddannelse ­eller job. Ved visitationen lægges der særligt vægt på kursisternes faglige niveau og motivation.

Hillerød-Halsnæs UU arbejder målrettet med uddannelsesvejledning og –afklaring før, under og efter forløbet og hjælper med at fastholde de unge i uddannelsessystemet.

Mentorerne fra kommunerne har en meget vigtig rolle i fastholdelsen. Lærerne kontakter dagligt mentorerne, hvis en af deltagerne ikke møder til undervisning. Mentor kontakter derefter kur­sisten og aftaler, hvordan kursisten hurtigst mulig kommer tilbage til undervisningen.

Erhvervsskolen ES Nord står for brobygningen til erhvervsskolerne. Det foregår ved 4 dages intensiv præsentation af mulighederne for uddannelse på en erhvervsskole med vekslende praktiske og teoretiske indslag.

Springbræt arbejder med den personlige kompetenceudvikling ud fra 7 karaktertræk, der er udvalgt til at have særlig betydning for evnen til at gennemføre en uddannelse. Se mere hos Peterson, C. og Seligmann, M.E. (2004).

Der er pt. gennemført 2 forløb, og erfaringerne fra Nordsjælland og følgeforskningen fra KORA viser, at det virker. Kursisterne gennemfører, de opnår et fagligt løft, og deres personlige kompetencer bliver styrket. Nogle går direkte til en erhvervsuddannelse, og andre supplerer med yderligere undervisning på AVU, men fælles er, at en hel overvejende del bliver fastholdt i uddannelses­systemet.