Artikelcollage om VUC-ernes to-talskurser 2015

Af Birgit Smedegaard Olesen og Søren Fersløv Andersen

Da vi skrev ud til lederne på alle VUC’er om deres erfaringer med opkvalificeringskurser for de unge, som gerne ville starte på en erhvervs­uddannelse efter den nye reform, men som ikke havde to i dansk og matematik, havde vi ventet nogle korte svar på de spørgsmål, vi havde stillet.

Imidlertid har vi modtaget så mange gode og fyldige artikler om erfaringer med forskellige slags kurser, at vi har valgt at lave en collage af artiklerne, som tilsammen giver et ret dækkende billede af VUC’ernes bestræbelser på at være med til at løs den opgave.

Elleve VUC’er har leveret bidrag, og det strækker sig fra flere siders artikler, kopier af avisartikler, interviews og kortere svar på spørgsmålene. Endelig er der et eksempel på et VUC, der skriver tilbage om, at det ikke lykkedes.