Horsens HF & VUC – rummelig skole med ambitioner

Af kommunikationsmedarbejder Vibe Halbirk

Hos os kan kursisterne tage en hel hf-uddannelse eller enkelte fag. Vi sammensætter fleksible uddannelsesforløb. På det 2-årige hf lægger vi vægt på at skabe et socialt miljø, hvor alle føler sig godt tilpas, da vi er overbeviste om, at det skaber bedre læring. Vi er kendt for et rummeligt skolemiljø med høj faglighed. Vi har tradition for at behandle kursisterne som voksne og selvstændige mennesker.

Skolens liv

Horsens HF & VUC er en levende skole med ­fodboldklub, kor, frivillig musik og fællestimer med forskellige temaer, studieture til København og til udlandet, ekskursioner, fredags-café og et kursistråd med stor indflydelse på skolens liv.

Horsens HF & VUC prioriterer studie­vejledning højt. Her taler studievejleder Janich Frederiksen med en kursist

Vægt på studievejledning

Som skole tilbyder vi kursisterne en helt al­min­delig hf. Vores hf-enkeltfag giver os mulighed for at imødegå individuelle behov. Vi prioriterer stu­dievejledningen højt, og vores studievejledere er blevet kaldt ”verdens bedste” af tidligere hf’ere.

Tutor- og mentorordning

Alle kursister får i begyndelsen af 1. hf en tutor (en lærer), der rådgiver den enkelte kursist fagligt gennem uddannelsen. Har kursisterne særlige udfordringer på grund af sygdom, sociale pro­blemer eller diagnoser, kan de blive tildelt en mentor, der følger dem tæt gennem uddannelsesforløbet.

Lektiehjælp i studiecafé

Skolen har netop moderniseret studiecaféen, så kursisterne har et endnu bedre sted at fordybe sig, arbejde i grupper og udveksle erfaringer. Horsens HF & VUC har også øget det antal timer, hvor faglærere hjælper kursisterne med lektierne i studiecaféen. Her kan de også søge vejledning i at skrive stile og opgaver hos vores skrive-læsevejledere. Vi oplever, at kursister går til flere eksaminer og får højere karakterer, når de bruger studie­caféen.

Særligt gode resultater i faget dansk

Dansk har været et af skolens indsatsområder, og fem af vores dansk-lærere og skrivevejledere har blandt andet udgivet Skriveportalen, hvor dansklærere fra andre skoler henter skriveforløb og inspiration. www.skriveportalen.dk

Ordblinde tager eksamen her

Horsens HF & VUC har en stor ordblinde­afdeling, hvor alle kan blive testet og få den hjælp, de har brug for. Vi har mange eksempler på ordblinde, der dimitterer med flot eksamen.

Tre-årig hf

Hvis kursisterne har børn, arbejde eller andet, der betyder, at de har brug for lidt mere tid til deres uddannelse, kan de vælge at tage hf-eksamen på 2½ eller 3 år på hf-enkeltfag.

Horsens HF & VUC’s valgfag

A-niveau: Matematik og engelsk
B-niveau: Billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, religion, samfundsfag, spansk og tysk
C-niveau: Billedkunst, design, dramatik, erhvervs­økonomi, filosofi, fysik, innovation, mediefag, musik, psykologi og tysk.

Kursisternes alder på Horsens HF & VUC

På den to-årige hf er de fleste kursister mellem 18 og 21 år. Som noget særligt forsøgte vi at oprette en ”voksenklasse” for kursister over 21 år. Vi kunne dog ikke samle en hel klasse – men i en af hf-klasserne er halvdelen over 21 år. På hf-enkeltfag er gennemsnitsalderen noget højere. Kursisterne er typisk i 20’erne, og vores ældste kursist er i 40’erne.

Fakta om Horsens HF & VUC

Horsens HF & VUC tilbyder to-årig hf, tre-årig hf og hf-enkeltfag. Almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning (OBU), virksomhedskurser og realkompetencevurdering.

I 2014 havde vi 161 årskursister på HF2 og 416 årskursister på hf-enkeltfag.

Undervisningen kører efter bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf, valgfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne.