I magasinet Voksenuddannelse finder du viden og faglige diskussioner om VUC’erne og rammerne for VUC’ernes arbejde

Voksenuddannelse nr. 125 – juni 2018

Sidste nummer af Voksenuddannelse

Voksenuddannelse med VUC i centrum har været med i uddannelsespolitikken i mere end 25 år. Med dette nummer 125 er det slut.

Tak til alle skribenterne gennem de mere end 25 år, som i ren idealisme har brugt Voksenuddannelse til at komme frem med analyser af og synspunkter på uddannelser, på uddannelsesinstitutioner og på uddannelsespolitikken. Tak for samarbejdet med VUC’erne, med Undervisningsministeriet, med LO, med DA, med Gymnasieskolernes Lærerforening, med Uddannelsesforbundet, med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, med Danske Gymnasier og med Danske HF & VUC.

Det har været en spændende tid, og vi ønsker alt det bedste for VUC og voksenuddannelserne fremover.

Redaktionen

Vores HF & VUC på vej

Det er midt i september 2023, og vores udsendte medarbejder har sat tre VUC-folk stævne til en snak om, hvordan det går på deres VUC. Vores udsendte skal mødes med Læreren, Uddannelseschefen og Rektoren. Vores udsendte har på baggrund af mødet lavet følgende reportage.

Læs mere

 

HF & VUC på vej mod VEU

Uddrag af interview med Ejner Holst fra LO og Jannik Bay fra Dansk Arbejdsgiverforening om 3-partsaftalen om VEU og VUC

Læs mere

Inklusion er det nye sort

Har vi nye grupper, som har brug for en chance? Ja det har vi: nemlig de unge psykisk skrøbelige, som af en række årsager ikke er lykkedes med at få en ungdomsuddannelse. De har som andre mennesker i dette land ret til at udnytte deres evner og muligheder. Men de er på sin vis som de ufaglærte kvinder i 80’erne, de tosprogede i de efterfølgende årtier også en arbejdskraftreserve. Det giver mening at uddanne denne gruppe af unge.

Læs mere

Avu-tanker

Jeg fylder 67 til sommer og går på pension efter 12 år som gymnasielærer, blandet med lidt efteruddannelse og lidt barsel, 10 år på enkeltfagshf som lærer, studievejleder og opsøgende konsulent og 18 år som en meget stolt avuleder i København, først som udviklingschef og siden som uddannelseschef for avu, fvu og obu.

Læs mere

Hf midt i en reformtid

2016 vedtog regeringen en omfattende gymnasiereform, der i 2017 blev skudt i gang, og version 1.0 er nu flyvende og afslutter snart sit første år på hf. Netop derfor er det måske også nu tiden er kommet til lige at stoppe op, hæve sig op over den daglige drift og skue tilbage (og frem) på det første år i den ny hf.

Læs mere

Et vigtigt indspark til uddannelsespolitikken

Er en ny samlet ungdomsuddannelse løsningen?

En gruppe af centrale ledere fra erhvervsskoler og gymnasier og en tidligere afdelingschef fra Undervisningsministeriet har udarbejdet et debatoplæg til ”en helt ny samlet ungdomsuddannelse”. Hovedpointen er, at den samler alle ungdomsuddannelser under én hat indeholdende et delvist fællesforløb med mange linjer, niveauer og afstigningsmuligheder.

Læs mere